Výstava o současné Praze Prague: Next

Prague: Next  

            Společnost Czech Architecture Week Praha již po třináct let úspěšně vytváří platformu seznamující veřejnost s novými urbanistickými plány, jejich charakteristikami a řešením problémů, spojených s jejich realizací. Prezentuje osobnosti domácí i světové architektury, přibližuje vznik a vývoj architektonického díla od návrhu po realizaci.

Charakteristickým rysem společnosti je uchopení a realizace velkých témat, nejčerstvějším příkladem je loňská mezinárodní výstava ke 100 letům československé architektury v budově Mánes Praze, která proběhla za mimořádného ohlasu odborné veřejnosti i návštěvníků.

Svou činností se Czech Architecture Week Praha zároveň snaží přispívat k uvědomělému a zodpovědnému přístupu veřejnosti ke svému okolí a životnímu prostředí.  Součástí této snahy je i prezentace nových trendů v oblasti zelené architektury, ekologie a energetické úspornosti.

S touto snahou společnosti souvisí také letošní již 14 ročník festivalu Architektury a urbanismu. Letos bude věnován problematice dopravy, životního prostředí, bezpečnosti, bydlení a architektonickému dědictví v našem hlavním městě. Připravovaná expozice Prague: Next proběhne ve dnech 24-27. října 2019 a bude mapovat současnost i budoucí vize rozvoje na území Prahy. Ukáže návštěvníkům, co hlavní město Praha a jeho jednotlivé městské části připravují, na co se mohou Pražané i návštěvníci Prahy v letošním roce a příštích letech. Část expozice se bude věnovat historickým souvislostem připomínajícím rozvoj Velké Prahy v letech 1918 až 1938 s všemi koncepcemi, plány a realizovanými i neuskutečněnými projekty. Vždyť Praze je 100 let.

Připravovaná expozice nabídne návštěvníkům také velmi atraktivní a důvtipnou podívanou. Všechny projekty budou rozloženy na ortofoto mapě Prahy v rozměrech 19×19 m. Do prostoru bude zakomponováno více než 60 LCD obrazovek, na kterých se budou promítat různé dokumenty, rozhovory s tvůrci projektů, architekty a stavebními inženýry. V zatemněném prostředí vytaveni sině Mánes budou umístěno obrovské množství projektoru, které doplní a originálně obohatí audiovizuální pohled na hlavní město.

Součástí 14 ročníku festivalu Architektury a urbanismu bude tradičně bohatý doprovodný program tvořeným semináři, diskuzemi s obyvateli Prahy, setkáními s architekty a mnohými dalšími aktivitami.

 

 

Redakce AW 2019.