Uvodní slovo ředitele festivalu Architecture Week

Petr Ivanov Ředitel festivalu Architecture Week Praha 2015

Rád bych vás po roce přivítal v publikaci k festivalu Architecture Week Praha. Opět ji vydáváme o něco později, abyste viděli, jak vypadaly výstavy v Jiřském klášteře, ústřední výstava Památky mého kraje, pořádaná k patnáctiletému výročí založení krajů, přednášky, i odborná konference, abyste si připomenuli atmosféru pražského babího léta, kterou jste si užili v případě, že jste některou z pořádaných akcí navštívili, nebo jste se jí účastnili.
Festival je organizován ve spolupráci se Správou Pražského hradu, které bych na tomto místě rád poděkoval za dosavadní výbornou, již čtyřletou, spolupráci. Letošní ročník jsme pořádali také v úzké spolupráci s Asociací krajů České republiky a agenturou CzechTourism – právě díky tomu jste měli příležitost obdivovat výstavu Památky mého kraje, jejímž hlavním kurátorem se stal architekt Miroslav Řepa. Věřím, že i přes rozsah záběru – zařazení všech třinácti krajů České republiky, představení jejich specifik, architektury a artefaktů – má výstava, kterou se nám podařilo nakonec návštěvníkům v Jiřském klášteře Pražského hradu představit, vysokou úroveň a kvalitu. Ve spolupráci s velvyslanectvími a zahraničními instituty jsme přivezli do Prahy řadu zajímavých architektonických projektů z 31 zemí světa a představili je návštěvníkům v rámci výstavy Místa/ Places.
V letošním roce jsme zorganizovali 4. odbornou konferenci na téma Strategie financování obnovy nemovitých kulturních památek, letos ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Po dvouleté spolupráci s WHC UNESCO jsme podepsali smlouvu o dlouhodobé spolupráci při vzdělávání a propagaci architektonického dědictví.
V každém správném úvodníku by mělo být poděkování: není bohužel v mých silách, abych zde vypsal všechny, kteří se radou, penězi nebo činem v průběhu celého roku podíleli na přípravě této velké akce.
Dovolte mi však zmínit Ministerstvo kultury České republiky, České dráhy a ČKAIT, kteří podpořili třetí úspěšný ročník našeho mezinárodního výtvarně-architektonického projektu pro děti základních škol Hravý architekt, kterého se v letošním roce zúčastnily děti ze 17 států celého světa.
Rád bych poděkoval 49 muzeím, galeriím a pracovištím památkového ústavu, jež nám zapůjčily ze svých sbírek obrazy, historické exponáty a fotografie, které nám pomohly plastičtěji vyobrazit bohatství našich krajů a měst. V neposlední řadě chci velmi poděkovat všem zúčastněným městům, partnerům a účastníkům festivalu, kteří nám v letošním roce důvěřovali a finančně nás podpořili, protože sebelepší vizi nemůžete realizovat, pokud na ni nemáte dost peněz.
Rovněž chci poděkovat kurátorům a odborníkům, kteří nám po celý rok pomáhali s přípravami, výběrem exponátů a poskytli nám své odborné znalosti. Na závěr mi dovolte poděkovat členům našeho realizačního týmu.
Samozřejmě jsme si vědomi toho, že památky krajů České republiky jsou tématem tak náročným, že jsme jej nemohli zachytit v celé jeho komplexnosti, přesto věřím, že návštěvníci ocenili snahu a s radostí si prohlédli ten rozsáhlý unikátní soubor, který se nám podařilo shromáždit a že jsme podnítili jejich chuť objevovat krásy českých architektonických památek na vlastní pěst.