Albert Wimmer

Albert Wimmer studio architektury bylo založeno v roce 1977. Realizace rozsáhlých projektů, jako je elektrárna Freudenau ve Vídni, reorganizace a revitalizace centra města Leuven v Belgii, bydlení a obytné oblasti Perfektastraße ve Vídni, stejně jako čtvrť Helgoland, vypracování Příručky Corporate Identity pro rakouské dráhy a výstavba sportovního a zábavního parku Tivoli–New pro EURO 2008 v Innsbrucku, stadion v Salzburg Wals–Siezenheim, Stadion pro EURO 2008 v Klagenfurtu a Stadion pro EURO 2012 ve Lvově (Ukrajina), byla umožněna díky velkým úspěchům v soutěžích.
Úspěchy v architektonických soutěžích v současné době formují škálu činností: Územní plán pro okresy na jihu a centrální nádraží ve Vídni, nové konferenční centrum v sídle Organizace spojených národů ve Vídni, hlavní plán Eurogate a Monte LAA či probíhající výstavba nové nemocnice Krankenhaus Nord ve Vídni.
Studio Albert Wimmer má po mnoha letech zkušenosti v mezioborové spolupráci a splnilo všechny velké úkoly k plné spokojenosti klientů.
Mezinárodní tým tvoří 70 velmi schopných, vysoce kvalifikovaných pracovníků, jejichž jádrem je v posledních patnácti letech konstantní složení asi dvaceti osob, zaručující vysokou úroveň odborných znalostí. Spolupracuje s kolegy a dalšími odborníky na národní a mezinárodní úrovni.
Atelier Albert Wimmer ZT má také bohaté znalosti a zkušenosti s realizací rozsáhlých projektů územního plánování a urbanismu.

Hlavní nádraží Vídeň

Hlavní nádraží ve Vídni je při rozloze 109 ha momentálně nejdůležitějším projektem pro infrastrukturu města a jeho obyvatele. Jen 2,5 km od centra vzniká nová čtvrť, charakterizovaná nejlepším možným spojením a vysokou kvalitou bydlení, s nádražím jako srdcem oblasti. Tímto projektem posiluje město Vídeň svou pozici ve středu Evropy a získává rychlé a výkonné spojení s ostatními trhy. Nové moderní nádraží se stane symbolem Vídně, jakožto turistického i obchodního centra v srdci Evropy.
Nové nádraží vyrůstá na pozemku mezi stávajícím jižním a východním nádražím a náměstím Südtiroler Platz. Původní budova nádraží byla zbořená. Vzhled nového nádraží, s hlavním vstupem na Südtiroler Platz, bude lehký a snadno přístupný. Eskalátory a výtahy rozvezou cestující do celkem pěti pater. Bude zde zhruba 100 obchodů a mnoho občerstvovacích zařízení na ploše 20.000 m2.
Pod plochou nádraží se buduje garáž, která pojme více než 600 aut a tři garáže pro kola nabízející asi 1.600 stání.
Hlavní nádraží Vídeň je třeba vidět ve světle „renesance železničních nádraží“. Architektura by měla odrážet koncept „síly a rychlosti“. Nové nádraží bude průjezdní. Vídeň tak poprvé bude mít nádraží, na které budou vlaky přijíždět a odjíždět ze všech směrů. Výstavbou výkonného severojižního a východozápadního spojení se nádraží stane nejdůležitějším uzlem pro regionální, vnitrostátní i mezinárodní prázdninovou dopravu i ústřední křižovatkou transevropské železniční sítě.
Přehledné značení pomáhá cestujícím se zorientovat, všude platí propracovaný koncept „bezbariérového nádraží“. Dříve působila nádraží ve městech často jako bariéry, nové heslo je
však „univerzální design“, tj. boření bariér a udržitelnost v každodenním životě. Kromě nádraží vznikne i nové Bahnhof–City s kancelářemi, restauracemi, obchody, službami a kulturními zařízeními, s byty, hotely i parkovištěm pro auta. Zvláštní pozornost byla věnována designu a řazení veřejného prostoru – silniční plochy s arkádami pokrytými zelení nebo městská náměstí. Byly vypracovány tři posudky dopadu na životní prostředí, které potvrzují opatrný a udržitelný přístup k ekologii. Zvláštní péče byla věnována použití udržitelných materiálů a energetické úspornosti budov: nádraží bude klimatizováno pomocí největší geotermální tepelné elektrárny na světě. Nová část města s hlavním nádražím sloužící jako iniciátor významně pozvedne přilehlé čtvrti.
Dřívější bariéra v podobě skladového areálu zmizí. Kromě husté sítě pěších a cyklistických stezek je doporučená i urychlená expanze veřejné dopravy.
Poutavým prvkem nového nádraží je složená střecha ve tvaru diamantu, která se rozprostírá nad nástupišti. Tato průsvitná střecha o rozměru zhruba 25.000 m2 zajišťuje světlou a přátelskou atmosféru. Přehledný naváděcí systém pomáhá cestujícím najít cestu.
Pro lepší spojení mezi městem a budoucím nádražím se nad kolejištěm budují dva nové mosty – Südbahnhofbrücke, most pro auta, chodce a cyklisty a Arsenalsteg, most jen pro pěší a pro cyklisty.

Obytný dům 6+1

Na jih od nového vídeňského nádraží vyrůstá moderní městská obytná plocha nabízející 5.000 bytů. Nová čtvrť se bude rozprostírat podél nového park zabírajícího 8 hektarů.
Obytný dům 6+1 charakterizuje pohodlnost a udržitelnost i flexibilní design bytů. Název 6+1 zdůrazňuje rozmanitost sedmi stavebních jednotek. Každý z dílků skládačky je určený jiným potřebám a má jinou společenskou kvalitu. Šest bytových domů – Home–Office, vícegenerační dům, rodinný dům, terasový dům, loftový dům a Silver House – obklopuje relaxační věž s bazénem, saunou a společenskými prostory. 6+1 splňuje rozmanité požadavky budoucích obyvatel a vytváří městskou mozaikovou strukturu kombinující bydlení s prací a s volnočasovými aktivitami.

Hlavní nádraží Vídeň, noční pohled z ptačí perspektivy, vizualizace
Hlavní nádraží Vienna, vizualizace Arsenalsteg