Administrativní budova firmy Baťa č. 21, Zlín

třída Tomáše Bati 21, Zlín 

Vladimír Karfík 

1937–1938 

Zlín byl centrem Baťova obuvnického impéria, odkud byly řízeny a koordinovány jeho aktivity. Administrativní budova firmy Baťa s číslem 21 se stala centrálou této celosvětové firmy i dominantou Zlína. V té době nejvyšší budova v Československu (77,5 metru) má nosnou železobetonovou konstrukci se sloupy o kruhovém půdorysu s rozponem 6,15 x 6,15 metrů, obvodový plášť tvoří dvojitá ocelová okna a obložená cihelná vyzdívka. Architekt uplatnil řadu nových technologií a poprvé u nás aplikoval princip velkoprostorových kanceláří  s několika pohyblivými prosklenými příčkami. Součástí budovy byl také velký výtah 6 x 6 metrů, koncipovaný jako pojízdná kancelář Jana A. Bati. Tato moderní stavba naplněná dynamickou činností se stala symbolem prosperity celého koncernu.