adjkm colectivo de arquitectos

Vedoucí:

Alejandro Méndez, Daniel Otero, Khristian Ceballos, Mawari Nún~ez adjkm je tým architektů založený v roce 2010.
Skupina působí v Caracasu. Vytvoření týmu bylo výsledkem účasti skupiny architektů na soutěži Simon Bolivar International Complex for Social Action through Music (CIASMSB), ve které jejich návrh vyhrál první místo. Úspěch v této soutěži je povzbudil k tomu, aby se účastnili různých architektonických soutěží, například Kulturní centrum Simóna Díaze v Petare, rekonstrukce Galeria Venezia a Ferme des Bordes v Paříži, přičemž v některých z nich jim byla udělena čestná uznání.
Kolektivní práce je založena na interakci různých činností, jako jsou výzkum, komunikace, experimentování a synergie s ostatními obory v rámci architektonického projektu. Tento přístup jim umožňuje lokálně i globálně reagovat na širokou škálu problémů současnosti. adjkm v současné době pracuje na několika projektech a soutěžích, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni.