Výstava Česká moderní architektura od secese k dnešku

Podnětem k výstavě kladoucí akcent na moderní českou architekturu je 150. výročí narození vůdčí osobnosti moderní české architektury, ale i architekta mezinárodního významu, pedagoga, návrháře nábytku, podněcovatele a inspirátora nových tendencí v architektuře a urbanismu, Jana Kotěry.

Cílem výstavy Česká moderní architektura od secese k dnešku, která se bude konat v Jízdárně Pražského hradu v termínu 1.9.-31.10.2021, je představit české i zahraniční veřejnosti moderní českou architekturou od konce XIX. století až po současnost. Výstava zároveň umožní široké veřejnosti detailní seznámení s historickým a architektonickým dědictvím jednotlivých krajů. Historickou osu tvoří časový sled všech architektů, kteří se podíleli na výstavbě jednotlivých měst v naší republice. 

Pořadatelé výstavy, která bude rozdělena do několika tematicky provázaných částí, připravují soubor expozic nejvýznamnějších staveb moderní architektury Čech, Moravy a Slezska. Její vstupní část představí Jana Kotěru jako vůdčí osobnost české moderní architektury s odkazem na jeho dílo v jednotlivých krajských expozicích, důraz bude kladen zejména na kraj Královéhradecký, Zlínský, Ústecký a na hlavní město Prahu. Obdobná pozornost bude věnována i dalším významným tvůrcům, jakými jsou Josef Gočár, Bohuslav Fuchs, F. L. Gahura, Karel Kotas, Ladislav Machoň, Pavel Janák a mnoho dalších.          

Dále si budou moci návštěvníci prohlédnout expozici, která bude zasvěcena všem 13 krajům včetně hl. m. Prahy, kde každý kraj bude mít svého vlastního kurátora. To vše proběhne formou dobových fotografií, historických filmů a architektonických modelů. V expozicích bude také zakomponována velká část artefaktů, jakými jsou například historický nábytek, sklo, porcelán, ale také písemnosti a publikační činnosti jednotlivých autorů. Obrovskou plejádu architektů a zakladatelů české moderní architektury bude vybírat a posuzovat odborné kolegium v úzké spolupráci s jednotlivými krajskými garanty.

Paralelně s touto historickou linii chtějí tvůrci výstavy také poukázat na kvalitní současnou architekturu v našich městech a krajích. Návštěvník tak bude moci na jednom místě porovnávat českou moderní architekturu se současnými vizemi, hledat nabízející se paralely a inspirace.

Markéta Jiroušková, kurátorka výstavy Česká moderní architektura