Daniel Libeskind

Publikováno

Daniel Libeskind je jednou z největších osobností současné světové architektury a urbanismu. Proslul zejména přehodnocováním tradičních přístupů k architektuře a jejím vnímáním v…

Pokračovat ve čtení

Paleko ARCH studija

Publikováno

Nemohu vymezit jasnou hranici mezi mými reálnými projekty a prací se studenty. Vždycky jsem učil souběžně s mou praxí, měl jsem radost z…

Pokračovat ve čtení

Chyutin Architects

Publikováno

Zakladateli Chyutin Architects v roce 1978 byli Bracha Chyutin a Michael Chyutin. Firma se specializuje na architektonické projektování veřejných budov, obytných budov a…

Pokračovat ve čtení

O’Donnell + Tuomey

Publikováno

Architekti Sheila O’Donnellová a John Tuomey, kritici architektury, mnoho let přednášeli na University College v Dublinu a vedli praxi zaměřenou zvláště na kulturní,…

Pokračovat ve čtení

Guido Carrai

Publikováno

Galleria degli Uffizi ve Florencii je nejnavštěvovanější galerií v Itálii (1,767.030 lidí v roce 2012) a zároveň jedna z nejslavnějších galerií na světě….

Pokračovat ve čtení

Atelier Randić

Publikováno

Lapidárium Novigrad Lapidárium v Novigradu uchovává sbírku raně středověkých památek, stavitelských plastik a zařízení kostelů, které všechny pocházejí ze sousední katedrály. Budova je…

Pokračovat ve čtení

Igor Franič

Publikováno

Muzeum současného umění v Záhřebu Franićův projekt je projevem „individuálního městského plánování“ uvnitř hranic pozemku, vytváří rozlehlý čtverec, jež zvolna stoupá k velké…

Pokračovat ve čtení