Paleko ARCH studija

Nemohu vymezit jasnou hranici mezi mými reálnými projekty a prací se studenty. Vždycky jsem učil souběžně s mou praxí, měl jsem radost z týmové práce a vím, že studenti ji také potřebují cítit. Abych těmto tvůrčím procesům dal legitimní formu, v roce 2000 jsem založil svou vlastní firmu zabývající se architekturou a urbanismem Paleko ARCH Studija. Hlavním principem studia je zajít tak daleko a tak hluboko, jak jen to je možné, a také analyzovat problémy z různých úhlů. Každý projekt je výzkumným projektem. Diskuse, tolerance, rovnováha. Každý člověk je jiný a všichni jsme stejní.
Můžete vytvářet a budovat na vlastní pěst, ale můžete některé věcí říct i ostatním, kteří si z vašich slov vyberou podle vlastní intuice a pak vytvoří něco ještě lepšího. To je pravděpodobně důvod, proč většina mých realizovaných objektů byla výsledkem vítězných nápadů v soutěžích v rámci týmu.
Když uvažuji nad tím, kdo nebo co Paleko ARCH Studija vlastně představuje, musím vzít v úvahu některé historické aspekty. Profesionální litevští architekti se těšili uznání pouze v období klasicismu a nejvědomější hledání národního zázemí se projevuje v meziválečném období,
v době rozkvětu nezávislé Litevské republiky (1918–1940). Poválečná Litva byla po svém začlenění do Sovětského svazu přestavěna a vyvíjela se v souladu se zásadami sovětského urbanismu. Během tzv. období „rozmrazování“ byly v architektuře Litvy zřejmé nejen projevy mezinárodního stylu, ale také snaha oživení předválečných modernistických idejí a národní identity. V té době vznikla současná litevská škola architektury, ke které patříme i my.