Chyutin Architects

Zakladateli Chyutin Architects v roce 1978 byli Bracha Chyutin a Michael Chyutin. Firma se specializuje na architektonické projektování veřejných budov, obytných budov a interiérů a na urbanistické plánování.
Věříme, že panorama architektury je mnohostranné a oplývá mnoha možnostmi, a že každý architekt je zahradníkem ve své vlastní zahradě. Budovy, které navrhujeme, se zrodily ze západní kultury, zaručující svobodu volby mezi mnoha legitimními možnostmi. Mají také židovský nádech, a to v tom, že se odpoutávají od figurativnosti a usilují o abstrakci, o duševno, které je podstatou
materiálu. A jsou také izraelské, a to svou blízkostí k místní krajině: k její neživé hmotě, její vegetaci a její barvitosti, která se projevuje v zářícím slunci.
Každá budova je jedinečnou příležitostí a novým začátkem. Nemáme cestu, nemáme cíl a nemáme pravdu. Máme pouze váhání, které
je doprovázeno vírou, že v každém problému a v každém místě je skryta budova, která reaguje na náš vnitřní svět. A pokud budeme hledat a nevzdáme se, odhalíme ji.
Naše firma se účastnila mnoha soutěží, přičemž v této prezentaci jsme se rozhodli zaměřit na projekty, které jsme vyhráli. Některé již byly postaveny a další jsou v současné době ve fázi plánování. Tyto projekty odhalují některé z našich myšlenek, které vytvářejí nespočet alternativ ke každému projektu. Vnímáme tyto soutěže jako naše momenty pocty, čas, kdy jako tým můžeme zpomalit a s novým architektonickým náhledem opravdu procítit
myšlenky, které nakonec budou realizovány ve formě našich budov.

Muzeum tolerance

Nachází se v samém srdci moderního Jeruzaléma, v jeho omlazeném centru města, na hranici mezi Parkem nezávislosti a městskou zástavbou. Bylo navrženo jako podlouhlá struktura kopírující jižní a východní hranici areálu. Struktura stmeluje tři
okolní ulice do uceleného urbanistického prostoru. Budova je rozdělena do dvou horizontálních křídel: třípodlažní plovoucí horní křídlo, ve kterém se nachází divadlo a prostory pro společenská setkání, a dvě podúrovňová podlaží, kde jsou výstavní prostory muzea.
Vstupní podlaží se nachází na úrovni veřejného prostoru a je v něm restaurace a obchod se suvenýry. Odsud se lze dostat buď nahoru do plovoucího křídla, nebo dolů do podzemních prostor. Část plovoucího křídla je zavěšena nad úrovní terénu, čímž vytváří mezeru umožňující průchod z vybudovaného města do parku.

Budova Univerzitního senátu

Budova Senátu Univerzity Ben-Gurion byla navržena tak, aby sloužila jako administrativní centrum univerzity a obsahovala kanceláře, Senátní síň a výstavní prostory. Budova, která stojí naproti hlavnímu vstupnímu náměstí do areálu univerzity, na hlavní pěší podélní ose, má tvar monolitické krychle s pískovcovým obkladem a uzavírá kruhové vnitřní nádvoří. Hlavní vchod na náměstí a do budovy je navržen jako rýha vytesaná do skály kaňonu. Dvůr, který je otevřený směrem k budově a uzavřený směrem k poušti, představuje vnitřní svět, chráněný před větrem a sluncem. Použití vnitřního nádvoří, do kterého jsou orientovány výhledy z veřejných prostor, je charakteristickým prvkem obytných budov ve středomořských a pouštních oblastech. Senátní síň má tvar nakloněného kužele, je obložena pískovcovými cihlami a stojí v úzkém prostoru, který vytváří napětí směrem ke stěně centrální budovy.

Náměstí Univerzity Ben-Gurion

Náměstí se nachází v západní části areálu Univerzity Ben-Gurion ve městě Beer-Sheva.
Stávající budovy obklopující náměstí (Fakulta umění, společenské aktivity a Administrativní budova) a galerie umění, která tady má být v budoucnu postavena, jsou navrženy tak, aby nabízely služby a vytvářely propojení
s komunitou v tématech týkajících se umění a sociálních kontextů. Náměstí je cestou pro pěší spojeno s městským náměstím a vstupní bránou do univerzity. Jelikož náměstí je určeno k umožnění shromažďování mládeže a studentů, preferovaným řešením bylo takové, v němž je vymezený prostor pro vegetaci. A protože je náměstí prvkem, který je v kontaktu s fasádami všech okolních budov, který definuje městský prostor kolem nich a spojuje je fyzicky i vizuálně, jeho design ve formě holého betonu posiluje a zvýrazňuje to, co mají společného.
Náměstí bylo navrženo jako koberec integrovaných pásů z betonu a vegetace, s množstvím stromů a betonových laviček v jeho středu. Vegetaci v pásech bude tvořit trávník, přesličky do výše přibližně jednoho metru a sezónní rostliny, které se budou třikrát do roka měnit.

Muzeum tolerance, Jeruzalém
Soudní dvůr v Haifě