O’Donnell + Tuomey

Architekti Sheila O’Donnellová a John Tuomey, kritici architektury, mnoho let přednášeli na University College v Dublinu a vedli praxi zaměřenou zvláště na kulturní, společenské a vzdělávací projekty. Mezi jejich nedávné projekty patří Glucksmanova galerie v Corku, sociální bydlení Timberyard v Dublinu, Lyrické divadlo v Belfastu a Galerie fotografů v Londýně.
Jejich aktuální práce zahrnuje Středoevropskou univerzitu v Budapešti a nové studentské centrum na London School of Economics.
O`Donnellová a Tuomey získali ocenění RIAI Gold Medal a AAI Downes Medal, vystavovali na Bienále v Benátkách 2012 a dostali se do užšího výběru na RIBA Stirling Prize.
Za uplynulých 20 let získala kancelář více než 60 domácích i zahraničních cen a zvláštních uznání a dostala se do finále hlavních evropských cen, jako jsou: Stirling Prize (1999, 2005, 2011 a 2012) Mies van der Rohe Award (1997, 1999 a 2003) Lubetkin Prize (2009 a 2010) Palladio prize (1993) O’Donnellová a Tuomey sedmkrát vyhráli medaili AAI Downes Medal za Vynikající architektonický návrh a v roce 2005 získali RIAI Gold Medal, nejvyšší ocenění za architekturu v Irsku.

Centrum umění a kultury irského jazyka An Gaelaras

Budova skýtá prostory pro představení, vzdělávání i administrativu, včetně veřejných a komerčních služeb, přičemž splňuje požadavky současného kulturního centra irského jazyka, umění a kultury na citlivém místě v historickém centru Derry.
Stavební parcela je ze tří stran ohraničená s jednou užší stranou obrácenou do ulice.
Architektonickým záměrem bylo vytvořit zasklený
dvorek uprostřed plánu a přitáhnout veřejnou sféru klenutým průchodem vedoucím z ulice, aniž by mezi cestou a dvorem vznikl dojem bariéry.
Uliční fasáda je tvarovaná jako trojrozměrná kompozice z cihel a skla, aby byla zdůrazněna komplexnost a kulturní obsah stavby. Budova
byla pečlivě navržená tak, aby harmonicky zapadla do městského kontextu a aby byla jasně čitelná, jako významná kulturní stavba v rámci architektonického panoramatu města.

Galerie Lewis Glucksman

Nová galerie umění a restaurace je umístěná na hlavní ulici vedoucí k univerzitě, mezi stromy, v meandru řeky. Stavba, stojící na uzavřeném dvorku z 19. století, je strategickým prvkem památkové péče v lokalitě Lower Grounds a její integrace do univerzitního kampusu.
Pevnost kamenné základny, otevřenost veřejného prostoru na pódiu a tvar dřevěné galerie, to jsou tři charakteristické prvky architektonického konceptu.
Galerie je zdvižená mezi stromy jako propletenec místností s vybranými výhledy po proudu a proti proudu řeky. Prostory galerie propojené jak v půdorysu, tak v řezu nabízejí pestré výstavní podmínky.

Lyrické divadlo

Nový sál pro 400 diváků a studio pro 150 diváků, zkušebna a související prostory. Lyrické divadlo stojí na svažujícím se pozemku na křižovatce mezi cihlovými uličkami Belfastu a parkem kolem řeky Lagan. Budova nahrazuje nevyhovující stavbu z 60. let. Návrh vyhrál v otevřené architektonické soutěži z roku 2003 a je výsledkem osmiletého procesu zkoumání, navrhování, shánění peněz, demolice a stavby.
Lyrické divadlo stojí mezi stromy na svažitém pozemku u řeky Lagan. Při pohledu z řeky je to objekt v parku, svítící, průsvitná existence.
Z ulice Ridgeway zabírá divadlo jeden roh v plynulém systému cihlových ulic, je to poslední stavba v mřížovém rastru.
Divadlo patří k ulici i k řece.

Galerie fotografů Londýn

Nová budova Galerie fotografů na Ramillies Street v Soho má být křižovatkou kulturních aktivit v centru Londýna. Pozemek, na kterém stojí starší budova, leží v oblasti Citlivého plánování ve Westminsteru.
Nacházejí se zde galerie, obchod, vzdělávací a administrativní prostory, kavárna, knihkupectví a dílna.
Návrh má přinést vzájemně propojenou soustavu veřejných a administrativních prostor ve vertikálně uspořádané budově. Záměrem bylo, aby každý aspekt galerie byl viditelný; vytvořit koherentní celek skládající se z množství jednotlivých částí.

Centrum umění a kultury irského jazyka An Gaelaras
Galerie fotografů Londýn