Atelier Randić

Lapidárium Novigrad

Lapidárium v Novigradu uchovává sbírku raně středověkých památek, stavitelských plastik a zařízení kostelů, které všechny pocházejí ze sousední katedrály.
Budova je situována v parku vedle katedrály a rezidenčních staveb na opačné straně. Jednou ze zvláštností Novigradu v porovnání s ostatními historickými městy na západě Istrie je skutečnost, že v historické struktuře je řada rozlehlých parků. To mělo na projekt velký vliv.
Lapidárium tvoří v zásadě dvě černé kóje v parku, zrekonstruované z původních prostor historických pozůstatků. Hexagonální betonový blok představuje baptisterium, uvnitř kterého jsou vystaveny kamenné zbytky ciboria v původní poloze. Obdélníková stavba má rozměry přizpůsobené části uvnitř vystaveného oltáře.
Zbývající prostor je otevřen směrem do parku a zakryt střechou podpíranou dvěma kójemi opatřenými rotačními skleněnými panely
s výhledem do parku. Během akcí pořádaných v muzeu slouží budova jako ústřední scéna, která využívá celý park rozprostírající se až k veřejně přístupnému náměstí na druhé straně u katedrály.

Rostropovičova hudební škola

Hudební škola 21 je jediná škola v Baku pojmenovaná po Rostropovičovi. Přizpůsobuje se typologii dvorů sousedních budov a vytváří klidné introvertní místo, jakousi zahradu hudby, v níž se mohou všichni studenti, hosté a učitelé dobře soustředit.
Budova má tři hlavní prvky: „hudební boxy“ (školu) a zahradu obehnanou zdí. Zeď vymezuje její obvod a zabraňuje pronikání zvuků zvenčí.
Zakřivená patinující ocel zdí připomíná svým tvarem a strukturou nástroj a poskytuje větší soukromí. Škola je organizována v řadě „hudebních boxů“, jež dohromady tvoří dynamické seskupení. Vnější objem boxů má jednoduchý tvar s perforovanou fasádou a typickým ornamentem, což přispívá ke kontemplativnímu charakteru vnitřních prostor. Zahrada je přítomná taky v interiérech, ale i veškeré školní prostory jsou otevřené do zahrady a představují rozšíření školy a jejího programu.

Kulturní centrum

Program kulturního centra zahrnuje performativní divadlo a kino, kanceláře ministerstva kultury a služby (administrace divadla, parkování atd.) Charakteristika místa dává celku koncepci, kdy prvky programu jsou nastavěné jeden na vrcholku druhého. Vstupní úroveň patří divadlu, na jehož vrcholu je kino s restaurací.
Celý veřejný prostor je zakrytý kancelářemi umístěnými na vršku divadelní části budovy.
Z kanceláří je výhled na okolní budovy, což zvyšuje kvalitu jejich prostředí.
Foyer divadla slouží také jako výstavní a obřadní prostor a je rozšířen směrem k divadlu a na opačné straně k prostranství před vchodem.
Hlavními prvky budovy jsou vnější plášť a vnitřní objem divadel. Plášť tvoří lehká kovová struktura se slunečními clonami. Cílem bylo vytvořit trojrozměrný plášť, který by působil jako fata morgana a obklopoval veřejný prostor i obě divadla.
Divadla jsou uzavřena v zakřivené červené konstrukci, jež pokračuje geometricky až ke střeše. Zbylá část vně prostorů performancí je otevřená veřejnosti a slouží jako městský prostor.

Lapidárium Novigrad