Výstava Organic City byla otevřena a s ní celý festival Architecture Week 2016

Výstava Organic City ve výstavní síni Mánes byla otevřena v pondělí 26. 9. 2016. Můžete se zde těšit na přehlídku vybraných projektů současné architektury a developmentu z celé České republiky a dalších více než 20 zemí celého světa. Výstavu můžete shlédnout denně od 10.00 do 20.00 hod. až do neděle 9. 10. 2016.

S výstavou Organic City začal 10. ročník mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2016. V rámci festivalu můžete navštívit výstavy, přednášky, procházky a další akce doprovodného programu festivalu – program sledujte na webových a facebookových stránkách festivalu.

Výstava Organic City – (S)tvořitelé měst a udržitelný rozvoj

26. 9. – 9. 10. 2016

Výstavní síň Mánes, Praha

otvírací doba 10:00–20:00 hod.

Expozice výstavy vytvoří dojem uceleného města svýškovými budovami, náměstími, řekou i dopravními uzly ana tomto modelu zmapuje architekturu vybraných měst ČR a celého světa. Je nezbytné prezentovat architekturu, dopravní stavby aúzemně-rozvojové projekty měst České republiky. Výstavu doplní vhodně vybrané stavby z cca dalších 20 států celého světa.

Součástí výstavy bude samostatná expozice hl. m. Prahy scílem přiblížit pražanům dosavadní aplánované projekty hl. m. Prahy. V rámci této výstavy bude veřejnosti poutavou formou představen výběr projektů, realizací astaveb současných architektů zČR a celého světa, připravený ve spolupráci sministerstvy (dopravy, místního rozvoje aživotního prostředí), magistráty aútvary rozvoje jednotlivých měst.

Zdroj: redakce AW, Organic City 2016