Vlastní vila Jana Kotěry

Vlastní vila Jana Kotěry

1908-09, Jan Kotěra

Hradešínská čp. 1542/XII

Stavbu ve stylu rané moderny, složenou z několika hmot, si pro sebe navrhl architekt Jan Kotěra. Dominantní věž i ostatní části pokrývá režné zdivo v kombinaci s drsnou omítkou. V interiéru se nacházel salon, pokoje rodiny a ateliér, kterým prošli až do počátku dvacátých let 20. století mnozí Kotěrovi i Gočárovi studenti.