Vila továrníka Antona Richarda Breinla

Lipová ulice čp. 1091, Kraslice

Otto Steinl

1903

Kraslický průmyslník Anton Richard Breinl, specializující se na výrobu dětských hudebních hraček, zadal projekt své vily architektovi Ottu Steinlovi, městskému staviteli v Teplicích, působícímu i v Karlových Varech.  Základní hmota objektu je na jihozápadní straně převýšena mohutnou čtyřbokou věží s vysokou dlátkovou střechou a rizalitem s arkýřem. V řešení posledního patra věže i štítů se uplatňuje iluzivní hrázdění. Fasáda je zdobena štukovými reliéfy andělů hrajících na rozličné hudební nástroje. Vnitřní dispozice vychází z koncepce anglické cottage s centrální obytnou halou.