Vila Jiřího Hanzelky, Zlín

Žlebová 1590, Zlín  

Zdeněk Plesník 

1953–1955 1956 

     

Vila známého cestovatele Jiřího Hanzelky je sestavou z prefabrikovaných prvků a využívá režné zdivo jako hlavní výrazový materiál, který doplňuje výrazné rámování oken a teras a perforované zábradlí. Objekt byl zasazen do svažitého terénu zahrady, což umožnilo variabilní členění tří podlaží domu – střední patro bylo rozděleno na část obytnou, pracovní a hudební, protože stavebník si zde nechal instalovat varhany. Útvar vily podnítil architekta nejen k vložení monumentálního plynoucího prostoru, ale také aplikaci loosovského Raumplanu.