Vila France Matzkeho

Máchova čp. 301, Česká Kamenice 

Architekt : Josef Weinolt 

1907 – 1908  

Vila France Matzkeho, kterou postavil českokamenický stavitel Josef Weinolt je jedinečnou prací, která do lokálního prostředí přenesla podněty vídeňské secese. Jde o velkorysou stavbu, v níž její architekt podřídil ornamentální výzdobu geometrické disciplíně a jejíž hmotová skladba je výrazně kompaktní a tehdy v zcela v duchu zásad moderního bydlení. Vila France Matzkeho ukazuje, že i v lokálních oblastech mohl stavebník vyžadovat a také obdržet kvalitní projekt v souladu s nejsoučasnějšími tendencemi.