Vernisáž výstavy Organic City – (S)tvořitelé měst a udržitelný rozvoj

26. 9. – 9. 10. 2016 / Výstavní síň Mánes, Praha

Expozice výstavy vytvoří dojem uceleného města s výškovými budovami, náměstími, řekou i dopravními uzly a na tomto modelu zmapuje architekturu vybraných měst ČR a celého světa. Je nezbytné prezentovat architekturu, dopravní stavby a územně-rozvojové projekty měst České republiky. Výstavu doplní vhodně vybrané stavby z cca dalších 20 států celého světa.

Součástí výstavy byla samostatná expozice hl. m. Prahy scílem přiblížit pražanům dosavadní aplánované projekty hl. m. Prahy. V rámci této výstavy bude veřejnosti poutavou formou představen výběr projektů, realizací astaveb současných architektů z ČR a celého světa, připravený ve spolupráci sministerstvy (dopravy, místního rozvoje aživotního prostředí), magistráty aútvary rozvoje jednotlivých měst.

Více o výstavě

 

Zdroj: redakce AW, Organic city 2016