V Praze vznikne „chytré“ učiliště

Futuristické vize architektů a stavebníků se sešly v projektu na rekonstrukci odborného učiliště v pražských Hrdlořezích. To se během dvou let promění na inteligentní a solární energií napájenou budovu doslova nabitou nejmodernějšími technologiemi. Projekt, který vznikl pod taktovkou Magistrátu hlavního města Prahy, by v budoucnu mohl být cestou i pro další školská zařízení.

Projekt revitalizace školní budovy vznikl díky Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), do kterého byla škola spolu s několika dalšími budovami přihlášena. Jedná se o program hlavního města Prahy, který pomáhá čerpat finance z fondů EU a zaměřuje se na čtyři prioritní osy – z toho jedna se týká právě udržitelné mobility a energetických úspor.

Operační program Praha – pól růstu má čtyři prioritní osy, z toho jedna se týká udržitelné mobility a energetických úspor na majetku hlavního města Prahy. V rámci výzvy na inteligentní budovy plánujeme renovovat celkem tři školské budovy – Českobrodskou a dále dvě budovy v areálu střední odborné školy Jarov,“ říká Vít Šimral, radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání, a dodává: „Budovy byly vybrány tak, aby docházelo k co nejvyššímu navýšení energetické efektivity. Z budov, které jsou momentálně v rámci EPC hodnocení jako E, F, nebo G dochází k posunu na hodnoty C, B a A.“

Odvážný projekt energeticky nulové budovy

Z vysloužilé budovy, která již dlouhou dobu nesplňovala standardní podmínky pro výuku, vznikne inteligentní pasivní budova. Střední škola COPTH (Centrum odborné přípravy technickohospodářské) v Českobrodské ulici v Praze již od září roku 2019 prochází razantní proměnou, za níž stojí projektant a architekt projektu společnost Ecoten.

Podle původního zadání se z budovy měla stát energeticky nenáročná stavba, tento cíl se ale podařilo dalece přesáhnout. „Vytvořili jsme projekt budovy, která je energeticky nulová, a navíc ještě inteligentní. Podařilo se nám totiž implementovat několik zajímavých inovativních technologií,“ dodává Jiří Tencar s tím, že se jedná například o fotovoltaickou elektrárnu, zařízení pro nakládání se šedou i dešťovou vodou či moderní systémy řízení provozu.

Snahou bylo také najít alternativu ke klasickým hliníkovým lehkým plášťům. Volbu vyhrál dřevěný obvodový plášť, který je výsledkem českého aplikovaného výzkumu ČVUT. Dosahuje tepelných vlastností, na které hliníkové pláště téměř nedosáhnou, a jeho environmentální stopa je navíc velmi malá.

Škola prvním držitelem zlatého certifikátu SBToolCZ

V projektu nebyla opomenuta ani zeleň, která zde funguje například jako stínění na jižních fasádách nebo jako extenzivní zelená střecha. Velký důraz je kladen i na komfort studentů, kteří budou mít zároveň možnost vidět, jak se použité technologie chovají v praxi.

Zajímavostí bude třeba fotovoltaická elektrárna s velikou baterií na střeše nebo takzvaný systém prediktivního řízení, který se postará o optimalizaci provozu budovy. „Budeme vědět den dopředu spotřebu energií v objektu, objem výroby fotovoltaických panelů či stav baterie,“ upřesňuje Jiří Tencar.

Nemalá pozornost byla věnována i bezpečnosti budovy. Kromě standardního zabezpečení bude v areálu také kamerový systém a kartový systém při vstupu do školy – studenti se budou muset při příchodu registrovat pomocí čipu. Provozní systém budovy tak bude znát aktuální počet osob, čemuž následně přizpůsobí všechny své dílčí systémy jako např. vzduchotechniku. Motivací pro studenty k „čipování“ bude propojení systému se sítí Wi-Fi a s výdejem obědů.

Unikátní projekt se vymyká běžným standardům především svou komplexností. S revitalizací budova získala zlatý certifikát kvality SBToolCZ, který hodnotí úroveň komplexní kvality staveb. Jedná se o český národní certifikační systém, který se zaměřuje na tři základní pilíře pro inteligentní budovy – environmentální, sociálně-kulturní a ekonomicko-organizační.

Celková částka rekonstrukce je 220 milionů Kč bez DPH. Přestavba školy byla zahájena v druhé polovině září 2019 a její dokončení je odhadováno na květen 2021.

Markéta Jiroušková, redakce Architecture Week