Úvodní slova ministrů kultury České a Bulharské republiky

Kolekce bulharských ikon představuje bulharský ikonopis jako část dědictví byzantské kultury a předává poselství o porozumění, duševním klidu a osvícenosti lidského ducha.
Není náhodou, že obrazy slovanských věrozvěstů, sv. Cyrila a Metoděje, jsou v kostele San Clemente v Římě stejně jako v kostelích v Polsku, na Balkáně a, samozřejmě, v České repub- lice. Jejich obrazy a obrazy jejich žáků zapůsobí na každého návštěvníka katedrál sv. Víta, sv. Kle- menta, sv. Václava, sv. Petra a Pavla atd.
Jsem hluboce přesvědčen, že tato výstava staví další kulturní most mezi našimi národy.
Jeho základy lze vidět daleko v minulosti a jsou spojeny se jmény Konstantina Jirečka, bratří Škorpilů, Jana Mrkvičky a Jaroslava Věšína, kteří byli integrální součástí bulharských dějin jako aktivní postavy mezi „budovateli nového Bulharska“.
Chtěl bych vyjádřit náš dík českým partnerům za příležitost představit tyto pozoruhod- né příklady bulharské malby ikon českému publiku.

Veždi Rašidov
Ministr kultury Bulharské republiky

Výstava „Klenoty bulharských ikon XIV. – XIX. století“ patří ke kulturním projektům, které se nebojím označit jako zcela mimořádné. Dává nám ojedinělou možnost vrátit se v čase až na konec 15. století a na vlastní oči sledovat mistrovství balkánského specifického umění v prů- běhu čtyř stovek let. Jde svým způsobem i o ukázku šíření ortodoxního křesťanství na Balkán- ském poloostrově.
Kromě nezměřitelného uměleckého projevu, reprezentuje výstava i cenné historické hodnoty.
Jsem přesvědčen, že se před námi otevírá kulturní událost, která bude patřit k těm nezapomenutelným.

Jiří Besser
Ministr kultury České republiky