Ústecký kraj

Vývoj architektury v Ústeckém kraji od poč. 19. století do současnosti

Vývoj architektury v Ústeckém kraji můžeme sledovat zhruba ve čtyřech časových obdobích.Všechna symbolizují pohnutou historii českého pohraničí ve 20. století. První z nich představuje první dekáda 20. století, nebo přesněji prvních 14 let do počátku 1. světové války. Kraj zažíval obrovský průmyslový růst, bohatl a díky tomu, také mohly vznikat výpravné a reprezentativní stavby ať už charakteru soukromého bydlení či veřejných budov. V této době bylo aplikováno ve zvýšené míře secesní tvarosloví a řada projektů dosáhla vynikající úrovně.

Druhé období je spjato se vznikem moderního Československého státu. V národnostních tenzích se převážně německá architektura držela spíše konzervativnějšícho tvarosloví, které víceméně negovalo experimentální a progresivní charakter architektury československé, ovšem ve třicátých letech lze vysledovat postupný posun k architektuře, kterou bychom mohli označit jako věcnou s určitou afinitou k německému hnutí nové věcnosti. Rok 1938 přinesl podstatný vliv třetí říše a s ním se také architektonické tvarosloví posunulo směrem k tendencím, které byly preferovány v nacistickém Německu.

Třetí a nejsilnější změna přišla po 2. světové válce. Po odsunu německého obyvatelstva a po převzetí moci ve státě komunistickou stranou prošel Ústecký kraj nejrazantnějšími změnami ve své historii. Velkolomové dobývání přemodelovalo krajinný reliéf, řada městských center byla přestavěna v duchu modernistického uvažování a jedno celé historické město – Most, bylo zcela zničeno těžbou. Přesto, především v 60. letech vznikla celá řada velmi zajímavých projektů na vysoké úrovni, jejichž bolestí se ovšem stal špatný výkon socialistického stavebnictví a obrovské zpožďování realizací.

Poslední a současné období po roce 1989 se vyznačovalo zprvu trochu chaotickým hledáním, ale postupně přineslo v některých případech velmi zajímavé projekty, ve kterých se opět rodila architektonická disciplína svobodného státu a také na území Ústeckého kraje začaly vznikat vynikající architektonické realizace.