Uměleckoprůmyslové závody

1919 – 1921, Josef Gočár 

Sušilova 247/15, Třebíč 

V roce 1919 pověřil podnikatel a designér Jan Vaněk architekta Josefa Gočára přestavbou zastarávající továrny. Budova je rozdělena na výrobní a administrativní část. Vyniká pronikavým rondokubistickým detailem. Siluetu stavby korunuje věž s vodojemem. 

JV nároží