Svitavy zrušily projekt velkých stavebních úprav a přístavby krytého bazénu

Svitavy – Vedení Svitav ukončilo přípravu projektu velkých stavebních úprav a přístavby krytého bazénu. Rada města dnes rozhodla o zrušení zadávacího řízení této veřejné zakázky. Hlavním důvodem je celková cena, která by značně zatížila rozpočet města na několik budoucích let a ztížila další městské investice. Bazén tak postupně čekají pouze nutné provozní úpravy, uvedla v tiskové zprávě mluvčí radnice Kateřina Kotasová.

„Hledali jsme a zkoušeli různé dotační programy, které by nám s financováním takto velkého projektu pomohly, bohužel i přes veškeré úsilí jsme na dotace nedosáhli. Rozhodnutí o tom, že do projektu nepůjdeme, je, myslím, ekonomicky zodpovědné,“ uvedl starosta David Šimek (Sdružení pro město Svitavy). Svitavy připravují další projektové záměry, mimo jiné úpravy veřejných prostranství na sídlištích, opravy místních komunikací, muzeum betlémů či rekonstrukci podchodu u Ottendorferovy knihovny.

Projekt modernizace bazénu byl dvakrát těsně před zahájením a dvakrát byl z ekonomických důvodů stopnut. V říjnu 2020 byla do třetice vyhlášena soutěž na dodavatele stavby, přičemž si město vyhradilo právo zrušit zadávací řízení, pokud nejnižší hodnocená nabídková cena přesáhne 170 milionů korun bez DPH. I nejvýhodnější nabídka ale tento stanovený limit značně převýšila.

V době zahájení tendru měly Svitavy vyčleněných 110 milionů korun včetně přiznané dotace 12 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí a předpokládaly, že získají úvěr 60 milionů korun. V prosinci 2020 podalo také město žádost o dotaci z investičního programu Národní sportovní agentury a doufalo, že dostane alespoň 50 milionů korun. Výzva však byla 4. srpna 2021 zrušena.

Plavecký bazén byl otevřen v roce 1994 a doposud nepodstoupil žádnou výraznější inovací. Od roku 2016 se proto ve Svitavách diskutuje o jeho větší rekonstrukci a přístavbě. Místním obyvatelům chybí doplňkové prvky, například wellness, správa bazénu by ocenila modernější technologie. Bazén ale nezůstane v současném stavu, je nutné řešit některé zásadní problémy jako zateplení, úpravu vzduchotechniky nebo rekonstrukci technologií. Tyto úpravy plánuje radnice provést postupně do roku 2023, odhadované náklady jsou 80 milionů korun.

Markéta Jiroušková, redaktorka