Studijní a vědecká knihovna, Hradec Králové

Hradecká 1250/2, Hradec Králové 

Projektil architekti 

2002 – 2008 

Knihovna zprostředkovává vědění, poznání a čtenářský zážitek. Snad proto autoři zvolili pro tuto knihovní budovu strohou formu fasád z pohledového litého betonu, perforovanou nepravidelným rastrem kruhových oken. Nerozptyluje čtenáře nadbytečným detailem, ale upoutává pozornost jako celek svojí formou a vtahuje dovnitř za svým obsahem. Sounáležitost s moderním Hradcem Králové deklaruje horizontálou rovných střech a solitérním pojetím se řadí k sérii obdobně individuálních architektur, vzniklých v 1. pol. 20. století po obvodu starého města v pásu zrušeného opevnění.