Štencův dům

Štencův dům

1909-10, Otakar Novotný

Salvátorská čp. 931, 1092/I

Jedna z prvních staveb rané moderny v české metropoli, kterou navrhl Kotěrův žák Otakar Novotný. Fasádu tvoří pohledové režné zdivo, které v parteru doplňuje glazovaný obklad. Toto průčelí, z kterého vystupuje balkon, jasně prokazuje ovlivnění holandskou architekturou. V interiéru se nacházela tiskárna.