Správní budova Spolchemie (Spolku pro chemickou a hutní výrobu/ Wervaltungsgebaude für Verein fur chemische und metalurgische produktion)

Revoluční 86, Ústí nad Labem – centrum 

Lossow&Kühne 

1929 – 1930

Stavbu nové správní budovy začalo vedení Spolku zvažovat na konci 20. let. Pro provedení nové stavby byla vybrána významná drážďanská firma Lossow & Kühne.  

Tvarosloví vlastní budovy vychází z linie, především německé, architektury, která je označována jako expresionistická ovšem s jistými specifickými rysy.  

Budova byla koncipována jako desetipodlažní a v době dokončení byla jednou z nejvyšších budov v tehdejší Československé republice.  Základem konstrukce je železobetonový skelet s vyztuženými nárožními nosníky, které tvoří specifický výtvarný prvek stavby. Zdi jsou zděné a fasáda je obložena cihlami tzv. zvonivkami, které jsou dvakrát pálené a jsou nesmírně odolné. Vzhledem k reprezentativnosti budovy byl zvolen architektonickou kanceláří  klasický monumentální portikus, na který byla umístěna šestice figurálních soch z žuly od sochaře Hugo Lederera. Interiér budovy byl vybaven podobně velkoryse s velkým důrazem na propracovaný detail dnes označovaný jako Art déco.  

Správní budova Spolchemie je vynikajícím dokladem specifického proudu meziválečné architektury v tehdejší Československé republice.