Spořitelna a muzeum v Železném Brodu

Železný Brod, náměstí 3. května čp. 37 

Jindřich Freiwald, Jaroslav Böhm, 1934–36 

 

Záměr na zbudování nové spořitelny se objevil již v roce 1924, nicméně dokončena byla až v roce 1936. Velkou roli v tomto případě hrála skutečnost, že novostavbě měl ustoupit jeden z nejstarších dřevěných domů ve městě, tzv. Klemencovsko. Proti tomuto kroku protestoval nejen tehdejší Státní památkový úřad, ale i řada spolků, mj. Klub za starou Prahu. Architektonická soutěž na novostavbu proběhla v roce 1931, přičemž vítězem se stal ateliér Freiwald & Böhm. Rozsáhlý, funkcionalismem ovlivněný objekt se v době svého vzniku se nesetkal s příliš pozitivními reakcemi, zejména ze strany památkové péče. Na druhou stranu je třeba ocenit poměrně citlivé a organické začlenění novostavby do organismu města, sledující průběh ulic, čímž se architektům podařilo stavbě vtisknout dynamiku, podpořenou kontrastem režného zdiva a bělninového obkladu. Autory umělecké výzdoby byli pedagogové místní uměleckoprůmyslové školy, Jaroslav Brychta, Ladislavem Přenosil, Zdeněk Juna či Alois Metelák. Dům se dodnes dochoval ve velmi autentickém stavu včetně původního mobiliáře. 

9.1. Severní fronta Hrubého rynku (dnešního náměstí 3. května) na historické pohlednici s rázovitou maloměstskou zástavbou, z níž zůstal zachován pouze dům zvaný Klemencovsko, zakomponovaný do novostavby. Městské muzeum Železný Brod. 

9.2. Hlavní průčelí novostavby na výřezu plánové dokumentace. MěÚ Železný Brod, ASÚ. 

9.3. Spořitelna a muzeum na historické pohlednici. Archiv autora. 

9.4. Celkový pohled na spořitelnu s muzeem z náměstí. 

9.5. Hlavní průčelí při pohledu z hotelu Cristal. 

9.6. Skleněná fontána ve spořitelní hale od Aloise Meteláka. Foto Petra Šternová. 

9.7. Bývalá zasedací síň spořitelny s linkrustou se znameními zvěrokruhu a specifickým ikonografickým programem odkazujícím k tématice spořitelny. Symboly jsou doplněné čtrnácti těsnopisnými znaky představujícími Štěstí, Jistotu, Spořivost, Ctnost, Poctivost, Práci, Chudobu, Kapitál, Šetrnost, Píli, Peníze, Bohatství, Čas a Hojnost. Foto Petra Šternová. 

9.8. Prostor schodišťové haly v muzejní části. Foto Petra Šternová.