Spolkový dům Mánes

Spolkový dům Mánes

1927-30, Otakar Novotný

Masarykovo nábřeží čp. 250/II

Budovu na místě původních Šítkovských mlýnů si vybudoval stejnojmenný spolek výtvarných umělců. Funkcionalistický dům spojuje Slovanský ostrov s nábřežím a protéká pod ním voda řeky Vltavy. Otakar Novotný, dlouholetý předseda spolku, zde umístil výstavní sál, restauraci, kavárnu a klubové místnosti.