Slavnostní předání cen OPERA PRAGENSIA 2023 za architekturu a památkovou péči

Slavnostní předání cen OPERA PRAGENSIA za architekturu a památkovou péči

Palác Žofín 9.10.2023

Reprezentativní večer na Žofíně byl první akcí zahajující oslavy 30 výročí vzniku Českého a Slovenského státu.  10 října navázala na tento večer vernisáž výstavy Česká a slovenská architektúra v Jízdárně Pražského hradu a následně bude navazovat i výstava na Bratislavském hradě. Dále je součástí oslav slavnostní koncert k společnému 30. výročí vzniku České a Slovenské republiky v Obecním domě pod taktovkou Slovenské filharmonie a Československá ekonomická konference v České národní bance.

Slavnostního večera, který proběhl pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla a premiéra Petra Fialy, se zúčastnili přední představitelé z České a Slovenské republiky. Z dlouhého výčtu osobností jmenujme víceguvernérku ČNB Evu Zamrazilovou, primátory hl. m. Prahy Bohuslava Svobodu a Bratislavy Matúše Vallo, arcibiskupa pražského a primase českého Jana Graubnera, rektory vysokých škol, primátory měst Košice, Žilina, Nitra, Brna, Ostravy, Olomouce. Večer slavnostně zahájil úvodním slovem primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.

 

Ceny Opera Pragensia

Ceny Opera Pragensia mají za cíl představit široké veřejnosti postupný vývoj pražské architektury v kontextu samostatné České republiky. Tvůrci večera si kladli za cíl ukázat veřejnosti celou paletu zajímavých osobností a jejich projektů. Projektů, ať již z větších či menších městských částí, které přispívají k lepšímu životu Pražanů a zároveň přitahují pozornost návštěvníků z celého světa.

 

Laureáti Cen starostů Opera Pragensia:

 1. Cena starosty MČ Prahy 2 Opera Pragensia

 Cena starosty MČ Praha 2 Opera Pragensia byla udělena architektonickému ateliéru SGL Projekt za citlivou restaurátorskou obnovu Pavilonu Havlíčkovy sady zachovávající autentičnost budovy a poskytující návštěvníkům parku celoroční zázemí.

Cenu předal místostarosta Prahy 2 Mgr. Jan Recman v zastoupení pana starosty Ing. Jana Korsesky. Cenu za architektonický ateliér převzal Akad. arch. Jiří Javůrek.

 

 1. Cena starosty MČ Prahy 4 Opera Pragensia

 Cena starosty MČ Praha 4 Opera Pragensia byla udělena Radimu Passerovi za významný přínos k transformaci brownfieldu v prosperující městskou čtvrť Brumlovka spojující architekturu a vysoký standart obytné, komerční a společenské sféry života.

Cenu předal starosta MČ Prahy 4 Ing. Ondřej Kubín, MBA. Cenu převzal pan Radim Passer.

 

 1. Cena starosty MČ Prahy 6 Opera Pragensia

 Cena starosty MČ Praha 6 Opera Pragensia byla udělena architektonické kanceláři Aulík Fišer architekti za realizaci centra Bořislavka vytvářející výrazný architektonický a umělecký akcent vstupu do města vhodně propojený s dopravní infrastrukturou.

Cenu předal starosta MČ Prahy 6 Mgr. Jakub Stárek. Cenu za architektonické studio převzal Ing. arch. Jan Aulík a Ing. arch. Jakub Fišer.

 

 1. Cena starosty MČ Prahy 8 Opera Pragensia

 Cena starosty MČ Praha 8 Opera Pragensia byla udělena panu Serge Borensteinovi za vizionářský přístup ke konverzi Karlína z průmyslové oblasti do moderního městského centra.

Cenu předal starosta MČ Prahy 8 Ondřej Grose. Cenu v zastoupení za pana Serge Borensteina převzala paní manažerka marketingu a PR společnosti Karlín Group Hana Samuelová.

 

 1. Cena starosty MČ Prahy 9 Opera Pragensia

 Cena starosty MČ Praha 9 Opera Pragensia byla udělena architektonickému ateliéru ADR za inovativní projekt školní budovy Elektra poskytující živé a inspirativní prostředí pro vzdělávání dětí a mládeže.

Cenu předal starosta MČ Prahy 9 Mgr. Tomáš Portlík. Cenu za architektonický ateliér převzal MgA. Petr Kolář a MgA. Aleš Lapka.

 

 1. Cena starosty MČ Prahy 10 Opera Pragensia

 Cena starosty MČ Praha 10 Opera Pragensia byla udělena Ing. arch. Stanislavu Fialovi a Ing. Daniele Polubědovové za originální architektonický koncept budovy MUZO symbolizující současné technologické standardy provozu s estetickými nároky.

Cenu předal starosta MČ Prahy 10 Ing. arch. Martin Valovič. Cenu za architektonický ateliér převzal Ing. arch. Stanislav Fiala a Ing. arch. Daniela Polubědovová.

 

 1. Cena starosty MČ Prahy 12 Opera Pragensia

 Cena starosty MČ Praha 12 Opera Pragensia byla udělena architektonické a projekční kanceláři Loxia za příkladné řešení principu trvalé udržitelnosti budovy radnice Prahy 12 s širokým funkčním využitím pro občany.

Cenu předal starosta MČ Prahy 12 Ing. Vojtěch Kos. Cenu za architektonický ateliér převzala paní Ing. arch. Jana Mastíková.

 

 1. Cena starosty MČ Prahy 15 Opera Pragensia

 Cena starosty MČ Praha 15 Opera Pragensia byla udělena architektonickému ateliéru ADR za projekt Galerie Golf Hostivař spojující do harmonického celku klíčové prvky městského bydlení – sportovní vyžití, přírodní prostředí, umění a pohodovou gastronomii.

Cenu předal starosta MČ Prahy 15 Jan Fischer. Cenu za architektonický ateliér převzal MgA. Petr Kolář a MgA. Aleš Lapka.

 

Laureáti Zvláštních Cen Opera Pragensia:

 1. Cena hlavního města Prahy Opera Pragensia

 Cena hlavního města Prahy Opera Pragensia byla udělena architektonicky-konstrukčnímu týmu Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek za návrh lávky Holešovice-Karlín propojující ostrov Štvanice s městskými částmi a přispívající k zvýšení atraktivity obytného prostředí hlavního města Prahy.

Cenu předal náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček. Za architektonicky-konstrukční tým cenu převzali Ing. arch. Petr Tej a Ing. arch. Marek Blank.

 

 1. Cena Arcibiskupa pražského a primase českého Opera Pragensia

 Cena arcibiskupa pražského a primase českého Opera Pragensia byla udělena akad. arch. Davidu Vávrovi za významný celoživotní přínos v oblasti popularizace architektury pro širokou veřejnost u nás i v zahraničí.

Cenu předal pan arcibiskup pražský a primas český Mons. Jan Graubner. Cenu převzal pan akad. arch. David Vávra.

 

 1. Cena veřejnosti Opera Pragensia

 Cena veřejnosti Opera Pragensia byla udělena architektonickému ateliéru Zaha Hadid Architects a architektonickému studiu Jakub Cigler Architekti za regeneraci dopravního uzlu v oblasti Masarykova nádraží a transformaci celého území na novou čtvrť s parkem na hraně historického města

Cenu předal sám primátor hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. a náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček. Cenu za architektonický ateliér Zaha Hadid Architects převzal pan Ing. Petr Palička a za architektonickou kancelář Jakub Cigler Architekti doc. Ing. arch. Jakub Cigler.

 

Laureát Grand Prix Opera Pragensia:

Grand Prix Opera Pragensia byla udělena hlavnímu městu Bratislavě v zastoupení primátora Ing. arch. Matúše Vallo za mimořádný přínos v budování a rozvoji vzájemných politických, kulturních a ekonomických vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

Cenu předal primátor hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. a víceguvernérka ČNB doc. Ing. Evu Zamrazilovou, CSc. Cenu za města Bratislava převzal primátora Bratislavy Ing. arch. Matúš Vallo.

 

Mosty

Leitmotivem večera byla myšlenka spojení minulosti s budoucností – stavění mostů, které je úkolem naší přítomnosti a zároveň barometrem společenských změn. Je pomyslným koncentrátem, ve kterém se soustřeďují a odrážejí všechny společenské, ekonomické i sociální tendence doby. A právě architektura se svou schopností přetrvávat v čase je živou kronikou společenských změn a důkazem jejich realizace. Velikost a „váha“ ceny ale není jen v představení projektů a realizací za posledních 30 let. O cenu se také ucházely projekty z oblasti památkové péče. Tvůrci večera tak dali vzniknout hmatatelné myšlence mostů z minulosti do přítomnosti a z naší přítomnosti pak do bližší i vzdálenější budoucnosti. Pomocí velmi zdařile a profesionálně řešené vizualizace jednotlivých projektů, resp. objektů, kde nechyběly pohledy z ptačí perspektivy střídané s výrazovými detaily i záběry celků.

 

Obklopeni krásou

Večer probíhal ve velmi příjemné atmosféře barokně zdobeného sálu paláce Žofín a podiem, které umožňovalo bližší kontakt – často zcela neformální, s přítomnými hosty v sále. Své sehráli promyšlený scénář večera, který i díky výbornému výkonu moderátora Václava Žmolíka, dal celému večeru spád a obdivuhodnou sehranost jednotlivých vstupů. Výjimečným kulturním zážitkem pak lze nazvat vystoupení Jaroslava Svěceného se souborem Virtuosi Pragenses, kdy si jako hosta přizval dalšího houslového virtuose Martina Kose.

Milým překvapením večera se stal křest publikace Alfabet pražské moderní architektury a následující Procházka Prahou profesora Vladimíra Šlapety. 

Závěrem patří poděkování organizátorům večera, který všechny bezesporu splnil všechny vytyčené ambiciózní cíle, pobavil a postavil další pevný most Česko Slovenských vztahů.

Organizátor: hlavní město Praha

Spoluorganizátoři: mezinárodní festival architektury a urbanismu Architecture Week Praha, Česká národní banka

Městské části: MČ Praha 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15  

Partneři večera: Česká mincovna, Operátor ICT, Pražské vodovody a kanalizace, Pražská vodohospodářská společnost, Pražská plynárenská, Technologie hl. m. Prahy

Celoroční partneři festivalu AW: Crestyl Real Estate, J&T Real Estate, Penta Real Estate, Skanska Reality

Partneři festivalu AW: Advokátní kancelář HKDW Holásek, Eco Investment

Letos se organizátoři soustředili na téma současné architektury ve spojení se Slovenskou republikou v kontextu společného 30. výročí. Pro příští rok, jak již zmínil pan primátor Bohuslava Svoboda na slavnostním večeru, organizátoři plánují téma památkové péče ve spolupráci s hlavním městem Rakouské republiky Vídní, jakožto světovým městem památkové péče.

 

Redakce: AW

Cena-Arcibiskupa

Obrázek 2 z 22