Školský areál Tylovo nábřeží, Hradec Králové

Školský areál Tylova nábřeží pod taktovkou Josefa Gočára a Václava Rohlíčka. Při procházce proti proudu řeky Labe v samém centru Hradce Králové, vás na první pohled zaujme soustava budov v urbanistickém slohu s viditelným cihlovým zdivem. Nejvýraznější budovou je stavba Tylova Gymnázia, před které je umístěna vyvýšená socha Vítěze od Jana Štursy. Jedná se současně o nejstarší budovu. Soustava budov školního areálu přibývala posléze.

Na dnešním Tylově nábřeží v Hradci Králové dostal Josef Gočár jedinečnou příležitost spojit při tvorbě nového obrazu města práci urbanisty i architekta. Navrhl areál s polootevřenou blokovou dispozicí, v níž jednotlivé bloky školních budov obklopují atrium se sportovišti, přístupnými i z tělocvičen umístěných v polozapuštěném suterénu. Budovy jsou postaveny v intencích funkcionalismu s neoklasicistními prvky s uplatněním režného cihlového zdiva doplněného šedými plochami tvrdé pemrlované omítky. Dvorní fasády jsou naopak hladce omítnuté se světlým nátěrem, aby odražené světlo přispělo k lepšímu osvětlení interiéru.

Jako první byla v letech 1925–1927 postavena budova gymnázia s vilou ředitele. Na jižní straně se hlavní křídla budovy sbíhají ve vstupním průčelí, symbolicky znázorňujícím rozevřenou knihu. Vstupnímu schodišti dominuje socha Vítěze od Jana Štursy, původně součást českého pavilonu na světové výstavě dekorativního a moderního umění v Paříži 1925, stejně jako nedaleko umístěný reliéf lva od Otto Guttfreunda.

V letech 1926–1928 následovala stavba mateřské školy a obecné a měšťanské chlapecké školy. Mateřská škola v původním provedení zaujme sloupovou pobytovou terasou i stylizovaným komínem v podobě majáku s lucernou a nezapře holandské inspirace. Blok dívčích škol na západní straně byl dostavěn až v letech 1956–1959 podle projektu Václava Rohlíčka. Stavba dokazuje silný vliv gočárovské tradice v Hradci Králové. Ačkoliv mohla být ovlivněna stylem socialistického realismu a typové výstavby, zůstala původní Gočárova koncepce zachována. Nejmladší budovou je Obchodní akademie a Učitelský ústav.