Sbor Dr. Karla Farského v Semilech

Semily, Nádražní čp. 389 

Vladimír Krýš, 1938  

 

Církev československá husitská se otázkou zbudování sboru v Semilech-Podmoklicích začala zabývat již roku 1930, rozhodnuto bylo nicméně až o sedm let později zásluhou duchovního správce Jana Štukbauera. V architektonické soutěži zvítězil návrh turnovského architekta a stavitele Vladimíra Krýše, který vyprojektoval výrazně expresivně pojatou stavbu s dynamickým členěním hmot a nepřehlédnutelnými gotickými reminiscencemi.  

Celkový pohled na sbor. Foto Michal Čtveráček. 

Pohled do lodi s gotizující síťovou klenbou směrem od oltáře. Foto Michal Čtveráček.