Robert Konieczny – KWK Promes

Robert Konieczny – KWK Promes

 

Architekt, který vystudoval architekturu na Slezské technické univerzitě v Gliwici. V roce 1996 obdržel certifikát od Institute of Technology v New Jersey. Je zakladatelem a ředitelem architektonického studia KWK Promes založené v roce 1999.

 

Konieczny je vnímán jako konceptualista, protože nejdůležitější část jeho práce je myšlenka, silný koncept, který vede ke zvolení specifického řešení. Tato metoda práce spočívá v odpoutání se od vlastních preferencí a návyků umožňující nám prozkoumat neznámo, což často vyústí v překvapivé a inovativní řešení.  Za léta jeho práce lze vypozorovat jisté společné prvky napříč jeho projekty – designové postupy. Každý z nich má specifický motiv, přičemž se zároveň vyvíjí v nové řešení. Předchozí zkušenosti nelze nezohlednit, ale každý projekt je započat s ambicí vytvoření něčeho nového. Mezi realizacemi lze najít projekty různých podob –  od osobních domů po veřejné budovy.

 

Redakce AW 2018