Regulační plán Hradce Králové, Sbor kněze Ambrože Církve československé husitské

Ambrožova 729, Hradec Králové 

Josef Gočár 

1928, 1926 – 1929 

První regulační plán Hradce Králové vznikl roku 1890. V roce 1928 navázal na předchozí plány Josef Gočár, který vedle optimalizace progresívního druhého vnějšího okruhu kolem města doformoval regulaci pravobřežní labské kotliny, založenou na funkcionalistickém přístupu k řešení prostoru i architektury, jejíž významnou část sám navrhl. Excelentním příkladem je Sbor kněze Ambrože, definovaný omezeným trojúhelným prostorem, lícovou cihlou farních budov, čistým hranolem zvonice a nautickými okny kostela, pomyslné lodi pro cestu za projevem a sdílením víry.