Pardubice vypsaly užší soutěž na novou základní uměleckou školu

Pardubice – Pardubice vypsaly užší architektonic- kou soutěž na návrh nové budovy základní umělecké školy. Vítěz by mohl být znám na podzim. Škola pro čtyři umělecké obory bude v Polabinách, největším sídlišti krajského města. Navštěvovat ji bude až 1200 žáků. Současná škola má malé prostory a výuka se koná v sedmi různých budovách, uvedl magistrát v tiskové zprávě.

„Nová ZUŠ nabídne výuku ve všech čtyřech vyučovaných oborech, a to v tanečním, hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém, současně by měla přinést společenské prostory pro pořádání kulturních akcí,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

ZUŠ v Polabinách funguje od roku 1969. K hudebnímu, výtvarnému a tanečnímu oboru přibyl časem i obor literárně-dramatický. Výuka dětí se koná ve čtyřech budovách roze- setých po celém území sídliště a třech dalších odloučených pracovištích. Komplikuje to nejen práci pedagogů, ale i spolupráci mezi jednotlivými obory. „A samozřejmě tato situace brzdí i přirozený rozvoj školy. Měla by být, vedle své výchovné funkce, novým přirozeným kulturním a společenským centrem Polabin,“ řekl ředitel školy Jiří Kabát.

Nová budova bude v Polabinách I na pozemcích města, ze kterých se odstěhuje Základní a praktická škola Svítání, až dokončí rekonstrukci svého objektu v Klášterní ulici. Soutěžní návrhy musí respektovat ekonomické možnosti města, které předpokládá, že celkové náklady budou kolem 220 milionů korun bez DPH.

Součástí návrhu má být víceúčelový sál s pódiem pro minimálně 200 lidí a kavárna s malým pódiem. Podmínkou je také dostatečně velký vstupní prostor do budovy se zázemím pro rodiče. Architekti mají také navrhnout zahradu a její využití.

Zájemci o účast v soutěži musí do 11. května městu předložit přihlášku, včetně portfolia referenčních prací. Maximálně osm uchazečů, kteří nejlépe splní podmínky pro účast, pak radnice vyzve ke zpracování a podání soutěžních návrhů, které budou muset odevzdat do 25. července. Porota návrhy zhodnotí ve druhé polovině srpna.