Parasite

Koncept nazývaný para-site značí konfliktní / parasitický přístup ke stavbě, což znamená, že navrhovaný projekt je koncipován jako vzájemný výsledek. Vyvíjející se rytmus dnešní společnosti nás nutí modifikovat a přizpůsobovat naše koncepty tak, abychom se mohli více zapojit a stali se dostupnějšími. Snažíme se zachovat blízké pouto mezi představivostí a realitou naší profese, abychom mohli navázat přímý kontakt s tím, co projekt potřebuje. Pracujeme v různorodých prostředích a všemožném měřítku, od veřejných prostranství až po design objektů zahrnující i ty nejmenší detaily. Zajímáme se o hudbu, grafický design nebo BD, politiku či ekonomiku. Sestavujeme si vlastní odpovědi z různorodých kousků a akumulací, někdy sobě si odporujících, spojovaných konkrétním a specifickým řešením.

Nemáme zájem o formy „korektní“ architektury. Máme zájem o rozporuplné spojení mezi starým a novým namísto integrování designu skrze materiál a detaily. Právě tento druh „parazitického“ spojení by mohl dát vzniknout odlišným prostorovým typologiím. Architektura nikdy nezchátrala, nýbrž se postupnou proměnou stala něčím úplně novým.