Nová radnice v Jablonci nad Nisou

Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí čp. 3100 

Karl Winter, 1930–33 

 

Monumentální puristická stavba náleží spolu s ostravskou (1925–30) k nejreprezentativnějším meziválečným radničním budovám na území někdejšího Československa. V celkové koncepci je patrná inspirace italskými renesančními radnicemi, přičemž stavbu architekt pojal jako gesamtkunstwerk a podílel se i na návrzích mobiliáře, osvětlení či výzdoby interiérů.  

8.1. Axonometrická kresba radnice, kde na nároží schodiště zprvu architekt počítal s monumentální sochou skláře od Josta Pietsche. Archiv Spolku přátel města Jablonec nad Nisou. 

8.2. Prostor zaniklé restaurace s velkoformátovým vitrážovým oknem s motivy zimních sportů. SOkA Jablonec nad Nisou. 

8.3. Dobový snímek zasedacího sálu v průběhu jednání rady města. SOkA Jablonec nad Nisou. 

8.4. Celkový pohled na radnici po celkové obnově fasád. 

8.5. Celkový pohled na radnici po celkové obnově fasád. 

8.6. Svítidlo vyrobené dle původního Winterova návrhu ve vstupním vestibulu. 

8.7. Honosné hlavní schodiště s travertinovým obkladem. 

8.8. Honosné hlavní schodiště s travertinovým obkladem. 

8.9. Detail reliéfu s motivy jabloneckého průmyslu, společného díla Karla Wintera a sochaře