Model interiéru ostravského koncertního sálu je hotový

Dokonalá kopie budoucího interiéru ostravského koncertního sálu v měřítku 1:10 vznikala 24 týdnů v dílnách specializovaných na akustické modely v Mnichově Hradišti přední české společnosti AVETON s.r.o., v úzké spolupráci s japonskou společností NAGATA ACOUSTICS. Model je základem pro plánovaná akustická měření, která ověří správnost navrženého řešení, případně umožní navrhnout potřebné úpravy tak, aby bylo dosaženo nejlepších akustických parametrů budoucího ostravského koncertního sálu. Akustická měření bude od počátku ledna provádět právě renomovaná společnost NAGATA ACOUSTICS, jež projektovala podobné sály po celém světě. „Každý koncertní sál je potřeba akusticky vyzkoušet na zmenšeném, avšak věrně propracovaném modelu. Díky tomu se vytváří dokonalá akustika, a je tak možné eliminovat např. nechtěné ozvěny. Rozptýlením zvukových vln se dosahuje velmi jemného rozložení zvuku v celém hledišti,“ popisuje Yasuhisa Toyota z Nagata Acoustics. Po ukončení měření bude model převezen do Ostravy a zpřístupněn veřejnosti.

„Na projektu koncertního sálu pokračujeme v intenzivní práci. Vedle dokončeného modelu 1:10 je hotova také dokumentace pro společné stavební povolení a nyní probíhá její projednávání s dotčenými orgány státní správy, potřebné pro zahájení stavebního řízení. Stavba samotného koncertního sálu, spolu s rekonstrukcí Domu kultury města Ostravy, bude zahájena v druhé půlce roku 2022,“ říká Tomáš Macura, primátor města Ostravy.

Uvnitř modelu o rozměrech 4200 (š.) x 4630 (d.)x 2520 (v.) mm (bez platformy) budou umístěny čalouněná křesílka a figurky z extrudovaného polystyrenu s vlasy a oblečky, které mají napodobit posluchače v sále. Simulují akustickou pohltivost posluchačů. I samotná přítomnost lidí mění akustické parametry prostoru. „Naplánovány jsou tři série měření. Po prvních dvou sériích proběhne vyhodnocení, na základě kterého může dojít k úpravě některých detailů návrhu řešení. Poslední série měření tyto úpravy ověří. Cílem měření je ověřit, že tvar sálu vycházející z výpočtů a počítačového modelování a použité materiály zajišťují dokonalou akustiku,“ říká Ing. arch. Jan Antoš ze společnosti Aveton. Jan Antoš zajišťoval komplexní přípravu výrobních podkladů pro výrobu modelu, určoval ve spolupráci s Ing. Tomášem Hrádkem, jednatelem společnosti Aveton, její celkovou koncepci a dohlížel na průběh kompletní výroby v dílně. Tomáš Hrádek k výrobě modelu dodává: „Modely pro koncertní sály se dělají již desítky let. Možnosti vlastní modelace a následné akustické analýzy se navíc výrazně posunuly kupředu a výroba akustických modelů je dnes již běžnou praxí u všech velkých sálů. Na základě zkušeností s jinými modely, naposledy pro Brněnské Janáčkovo kulturní centrum, a nyní i s modelem pro Ostravu víme, že každý model je originál, ke kterému je potřeba přistupovat individuálně, a to nejen z hlediska interiérových detailů, ale i konstrukční koncepce jako celku. Největším oříškem u ostravského sálu byl jeho kompletně asymetrický tvar, což přináší řádově náročnější projekční přípravu než u modelů symetrických. Dále pak určitě konstrukce stropního vrchlíku, který je rovněž zcela nepravidelný.“

Velký ostravský koncertní sál s kapacitou 1300 míst v hledišti, uspořádaném do tzv. vinohradu, bude rozčleněn do menších sekcí a část hlediště bude i za samostatným pódiem. Návrh a zajištění odpovídajících akustických úprav ostravského koncertního sálu byly svěřeny uznávanému japonskému specialistovi Yasuhisovi Toyotovi, který si díky skvěle odvedené práci v koncertních sálech napříč kontinenty se svým tokijským ateliérem Nagata Acoustics zajistil celosvětové renomé. Společnost Nagata Acoustics navrhla od roku 1971 akustické řešení u bezmála 60 koncertních sálů po celém světě. Díky „jejich akustice“ zvuk skvěle zní v sálech v Paříži, Šanghaji, Tokiu, Los Angeles, Katovicích či Hamburku.

Autorem návrhu koncertního sálu, jehož součástí je také rekonstrukce Domu kultury města Ostravy, je přední americký architekt Steven Holl se svým studiem Steven Holl Architects z New Yorku ve spolupráci s pražským studiem Architecture Acts. Projekt je už nyní prestižním americkým magazínem Architizer zařazen mezi 10 nejočekávanějších staveb celého světa. Výsledné dílo má potenciál stát se novou ikonou významné kulturní metropole. Vedle velkého koncertního sálu s kapacitou 1300 míst nabídne budova zázemí pro 100členný orchestr Janáčkovy filharmonie Ostrava, komorní sál s kapacitou 515 míst, edukační centrum s kapacitou 200 míst, nahrávací studio světových parametrů, divadelní sál s kapacitou 490 míst, restauraci, kavárnu, salónky a další prostory pro volnočasové aktivity.

Smlouvu na výrobu modelu interiéru koncertního sálu v měřítku 1:10 uzavřelo statutární město OSTRAVA se společností AVETON s.r.o. – ta na realizaci modelu úzce spolupracovala s japonským studiem NAGATA ACOUSTICS a pražskou architektonickou kanceláří ARCHITECTURE ACTS. Částka za výrobu modelu ve výši 1 995 000 Kč je hrazena z Fondu pro výstavbu koncertní haly.

Zdroj
Mgr. Gabriela Pokorná, Magistrát města Ostravy