Městská spořitelna

1925-27, Vlastislav Hofman 

náměstí Míru 2, Moravské Budějovice 

K vypracování plánů na úpravu dvou starších domů oslovila spořitelna pražské sdružení uměleckořemeslných výtvarníků Artěl. Práce se ujal výtvarník a architekt Vlastislav Hoffman, který nakonec navrhl zcela novou stavbu. Budova je situována v závěru náměstí naproti budově zámku. Hofman se jako výtvarník podílel na řadě divadelních scén a svou zkušenost s inscenací použil i při navrhování budějovické stavby, když poměrně velkou budovu dovedně orámoval a rozčlenil mohutným zalamovaným pásem, a přestože zachoval její reprezentativnost, přizpůsobil ji tak měřítku ostatních domů na náměstí. Pás akcentuje štít, slouží jako korunní i kordonová římsa, jako parapet balkonů a na pravé části průčelí, kde sestupuje až k zemi, se uplatnil i jako součást portálové architektury hlavního vstupu. Výtvarné dovednosti a smysl pro detail využil autor i při navrhování interiérů.