Liebiegovo městečko

Liberec, nám. Pod Branou, Andělčina, Klicperova, Příbramské nám. 

Jakob Schmeissner, 1911–23 

 

Kolonie, postavená jako zázemí textilní továrny Johann Liebieg & Co. představuje jeden z nejpozoruhodnějších souborů tohoto typu na našem území. Koncepce vychází z teoretických zásad hnutí zahradních měst a urbanistických zásad Camilla Sitteho. Sídliště tvořilo svým způsobem „město ve městě“ s komunikační vazbou na továrnu. S budováním začala firma ještě před první světovou válkou. Upustila od zamýšlené stavby velkých činžovních domů a rozhodla se pro menší rodinné domy. Jádrem sídliště je nevelké, osově komponované a hmotově gradované náměstí Pod Branou. Ve formálním řešení domů Schmeissner záměrně upustil od typizace, charakteristické pro většinu soudobých kolonií a vytvořil luxusní rezidenční čtvrť, stylově se pohybující na pomezí doznívající secese a nastupující moderny. Díky tomu Liebiegovo městečko dodnes poskytuje svým obyvatelům i přes záměrně jednotný výtvarný výraz pocit individuálního bydlení. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2.1. Situace, zachycující urbanistický rozvrh nám. Pod Branou a navazujících ulic. MML, ASÚ. 

2.2. Perspektivní skica zástavby náměstí Pod Branou z původní plánové dokumentace. MML, ASÚ. 

2.3. Dům čp. 448 ve Svatoplukově ulici na historické fotografii. CORAZZA, Artur. Anlage, Unternehme: Johann Liebieg & Comp. 1941. 

2.4. Průčelí na výřezu plánové dokumentace domu čp. 207 z roku 1923 v Klicperově ulici. MML, ASÚ. 

2.5. Kolonie na historické pohlednici, zachycující výstavbu školy čp. 455. Soukromá sbírka. 

2.6. Historický snímek domu čp, 506 v Andělčině ulici. CORAZZA, Artur. Anlage, Unternehme: Johann Liebieg & Comp. 1941. 

2.7. Tzv. dům s branou čp. 440, vytvářející vstup do kolonie. 

2.8. Dům U Pelikána čp. 451 v Klicperově ulici. 

2.9. Dům čp. 505 v Andělčině ulici. Foto Petr Freiwillig. 

2.10. Nárožní dvojdům čp. 450 ve Svatoplukově ulici. 

2.11. Dům čp. 457 ve Svatoplukově ulici. 

2.12. Pohled na náměstí Pod Branou.