Laureáti Ceny Jože Plečnika 2019

Na tvorbě seznamu oceněných osobností se podílel zásadně Národní památkový ústav. Nominace jednotlivců proběhla tak, že garant v příslušné oblasti vybral vždy osobu, která obdrží cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos v oblasti památkové péče. Dále k nominované osobě garant přidal své odborné stanovisko a předal nominace organizátorům.

Ceny Jože Plečnika byly uděleny dne 3.10.2019 ve Španělském sále na Pražském hradě. Ceny udělila osobně generální ředitelka Národního památkového ústavu paní Naděžda Goryczková všem laureátům. Níže se můžete podívat, kdo byl oceněn plaketou a diplomem.

LAUREÁTI CENY JOŽE PLEČNIKA 2019:
PhDr. Jiří Langer, CSc.
doc. Ing. arch. František Kašička, CSc.
PhDr. Bohumil Samek
Ing. Petr Macek PhD.
Ing. Aleš Krejčů
doc. PhDr. Vladimír Hrubý
Alexandr Skalický st.
MVDr. Pavel Heřman
Mgr. Ludmila Drncová
Pavel Jerie
doc. PhDr. Josef Štulc, CSc.
prof. Ing. arch. Václav Girsa
Ing. arch. Miloslav Hanzl
PhDr. Kateřina Bečková
Ing. arch. Karel Kuča
Ing. arch. Petr Chotěbor
akad. mal. Romana Balcarová
doc. PhDr. Tomáš Kotalík, CSc.
prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.
PhDr. Pavel Slavko
PhDr. Ivana Holásková