Kulturní dům

1948 – 1950, Jiří Kroha 

Mnich 145 

O výstavbě kulturního domu bylo rozhodnuto patrně už v roce 1946 při položení základního kamene Památníku slovanského bratrství, který stojí opodál. Projekt byl zadán prominentnímu architektovi a výtvarníkovi Jiřímu Krohovi. Kroha navrhl osobitou architekturu, výtvarně nápaditou až surrealistickou a zároveň rustikální a ideovou.