Koupaliště na jezeře Tineretului

Koupaliště na jezeře Tineretului /jez. mládeže/ v Sovatě (župa Mureş, Rumunsko), které navrhl architekt Szabolcs Korodi s jeho spolupracovníky – Attilou Gergelyem, László Csíkim, László Sebesténem a Szilárdem Vinczem.

Szabolcs Korodi
Szabolcs Korodi

Největší výzvou tohoto projektu bylo nalezení vhodného architektonického řešení pro zásah do téměř nedotčené krajiny. Koncept navrženého koupaliště dodržuje pravidla vyplývající z okolního prostředí; z hlediska urbanistických zásahů však jde spíše o jakási anti-pravidla. Týkají se především kompozice, jmenovitě jde o absenci pravých úhlů, použití rovnoběžných linií, velkých horizontálních ploch a nadřazení i kombinování různých vrstev a mas přirozeným a organickým způsobem. Rumunsko je tak reprezentováno týmem designérů, kteří proměňují tradiční pohled na architekturu. Projekt zapadá do letošního témata festivalu – nabízí vizi města současného i budoucího, propaguje pozitivní proměnu veřejného prostoru.

Tým rumunských odborníků vytvořil laserem vyřezanou maketu ze dřeva, kartonu a zrcadel, jež balancuje na pomezí reálného a abstraktního – ukázku rumunské architektury, jež je zcela v souladu s letošním tématem festivalu „Organic City – Tvůrci měst“.

Účast na Architecture Week Prague rumunskému týmu nabídne též možnost navázat nové kontakty s profesionály v oboru a společně tak přispívat k formování co nejlepšího prostředí pro život.

Szabolcs Korodi je ředitelem architektonického a urbanistického studia Vallum Ltd, vystudoval Technickou univerzitu v Kluži a absolvoval stipendijní pobyt v belgické Lovani (Leuven), k jeho

vzdělání patří také studijní program DLA na technické univerzitě v Budapešti i postdoktorální studium v oblasti restaurování historických budov na univerzitě Babeş-Bolyai v Kluži.

 

Zdroj: redakce AW 2016