Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava

1927-30, Josef Gočár

náměstí Svatopluka Čecha

Vítězný návrh tohoto kostela vzešel z dvoukolové soutěže a finální verzi Gočár vypracoval s Aloisem Wachsmannem. K apsidovitě zakončené stupňovité lodi přiléhá vstup, nad nímž se nachází vysoká štíhlá věž zakončená křížem. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších funkcionalistických sakrálních staveb nejen na našem území.