Kostel sv. Jakuba v Přepeřích/video – Cena Opera Historica Arcibiskupa Dominika Duky

Svým architektonickým členěním i vnitřní interiérovou výzdobou je kostel ze 14. století ojedinělým v celém daném regionu. V letech 1871–1873 byl přestavován a rozšířen do dnešní podoby. V západním průčelí kostela je hranolová věž. Kostel tvoří síňové dvoulodí, jehož obě lodě jsou sklenuty žebrovými kříži, presbytář má v klenbě jedno pole žebrové křížové klenby. Do sakristie vede sedlový profilovaný portál. Ve věži zůstal zachován jediný ze tří zvonů, sv. Barbora, zřejmě ulitý roku 1566, zachovaný je i menší sanktusový zvon s nerozluštěným nápisem gotickou minuskulou, který je obecně považován za nejstarší zvon v celém Pojizeří a je datován do 14. století. V letech 2003–2010 procházel kostel celkovou generální rekonstrukcí, byla obnovena střecha kostela, fasáda lodě kostela, restaurovány dveře, vnější schody, vitráže i mříže, oltáře, kazatelna, varhany a celková výmalba kostela.

Cena Opera Historica Arcibiskupa Dominika Duky. Cenu udělil v zastoupení pana kardinála biskup litoměřický Jan Baxant. Cenu převzal arciděkan Radek Jurnečka a architekt Břetislav Kafka.