Juan Pablo Serrano Orozco a Rafael Monjaraz Fuentes

Serrano Monjaraz Arquitectos
Studio bylo založeno v roce 1992 v Mexico City.
Jeho cílem je vývoj architektonických prostorů, v nichž je dosahováno kvality náležitým využitím materiálů a světla jako tvůrčích prvků. Prostor slouží jako hrubý materiál; v něm se promítá esence kombinace různých prvků architektonického designu jako světla, větru, slunce, vůní, přírodních a umělých materiálů, povrchových struktur a vybavení. To všechno vytváří harmonii, která kancelář charakterizuje.
Architekt Juan Pablo Serrano Orozco s partnerem, architektem Rafaelem Monjarazem Fuentesem, demonstrují své schopnosti a možnosti v mnoha oblastech architektury, a to vždy s podporou interdisciplinárních týmů.
Jejich struktura a profesionální přístup jim dávají možnosti spolupracovat s velkými firmami a architekty. Obdrželi ocenění v Mexiku i v zahraničí a aktivně se podílejí na utváření a šíření architektonických postupů.

 

Ceny a uznání
V průběhu vývoje obdrželi řadu cen. V roce 2003 to byla Cena XII KM Cemex House v kategorii rodinných domů, v roce 2004 Čestné uznání na bienále, ve stejném roce cenu za Casa Lamm udělovanou Federací spolku architektů, v roce 2005 1. cenu za bytový projekt Morelos # 30, v roce 2006 od federální vlády Národní cenu za bytový projekt Puerta Alameda, v roce 2011 londýnskou cenu America’s Property Awards za projekt Kulturního pavilonu republiky, v roce 2012 cenu CNN za dílo roku v kategorii interiérů
za budovu ředitelství Siemens v Mexiku a cenu za Casa L v kategorii bydlení. Oba se zúčastnili řady výstav v hlavních městech.

Vin~edo DeCote
Jako architekti a designéři jsme si vědomi historického, předhispánského, koloniálního odkazu a dědictví 20. století v národním a mezinárodním kontextu globalizovaného světa, v němž žijeme. Vin~edo DeCote byl navržen na 3,5 ha plochy pozemků v Ezequiel Montes ve městě Wuerétaro. Byli jsme požádáni o vytvoření komplexu s různými body: setkávání návštěvníků vinařství a jeho zařízení, prohlídky vinných tanků, plnění do lahví a bistra s možností ochutnávání a nákupu vína i potravin, přízemních a sklepních prostorů pro sudy a vícefunkčního prostoru s restaurací pro různé události a akce. Celková rozloha vinařství je 5.000 m2. Návrh koncepce celého závodu spolu s odkrytím suterénního prostoru se stal pro současné architekty zajímavým úkolem. Koncepce vychází z jednotlivých úrovní výrobního procesu, který
využívá zemské přitažlivosti; hrozny se přepravují na velké rampě až ke střeše, kde jsou lisovány a šťáva pak stéká samovolně do nádrží z nerezavějící oceli, kde zůstává po potřebnou dobu, a pak přetéká do sudů a zraje.
Pravoúhlá stavba je završena klenbou ze dřeva a kovu, která připomíná neprodyšně uzavřenou láhev.
Pro vlastní návrh projektu bylo důležitě využít s výhodou přírodních zdrojů. Za tím účelem jsme navrhli vyhloubit 6 m podzemní prostor, kde by nebylo třeba zařízení pro chlazení a kontrolu vlhkosti, neboť v tomto prostoru jsou vhodné geotermální podmínky nevyžadující další energii.
Pro kuchyni a výlevky se užívá pitná, pro toalety upravená a dešťová voda. Veškerou vodu ohřívá slunce. Je získávána z napájení tůně a zaváděna zpět do půdního podloží vinohradu a zahrad. Tím se zamezuje plýtvání a zbytečnému používání potrubí kolem celé stavby. Projekt se vyznačuje vysokým etickým standardem a podporuje sociální rovnost na všech úrovních, neboť použitý materiál nebyl dovážen zdaleka, což by znamenalo zbytečnou zátěž životního prostředí, podobně jako bylo využito místní zeminy získané vyhloubením rozsáhlého podzemního prostoru. Na stavbě bylo zaměstnáno 4000 místních dělníků a pracovníků po dobu 52 týdnů, tj. v průměru 80 lidí týdně.
Lidé z okolí tak mohli stavět s využitím lokální
půdy, což je proces, který upadá v poslední době v zapomnění a mohl být tímto způsobem dokonale připomenut. Celý projekt byl řešen v samotném regionu.

Ogilvy
Kulturní pavilon republiky
Vin~edo DeCote, Mexiko