Josef Pleskot

Rozsáhlé území podél levého břehu Ostravice při staré osadě Vítkovice směrem do centra Ostravy bylo až do roku 1828 rozděleno na pole a louky, které byly protkány množstvím cest vedoucích souběžně s tokem řeky. Bylo to území běžně veřejnosti přístupné.
V roce 1828 byla v Dolních Vítkovicích založena tzv. Rudolfova huť a od tohoto okamžiku začal v celém území bujet těžký průmysl, který se sílící průmyslovou revolucí neustále zvyšoval své požadavky na plochy až do té míry, že celá obrovská, dříve běžně přístupná, příměstská krajina se stala zcela nepřístupnou. Území o ploše několika čtverečních kilometrů se zčista jasna nepozorovaně ocitlo za ploty průmyslových komplexů s názvy Koksovna Karolina, Žofínská huť, Důl Hlubina, Vysoké pece v Dolní oblasti…
Aniž by si to Ostrava stačila uvědomit, ztratila během několika generací území s obrovským městským rozvojovým potenciálem.
Závody těžkého průmyslu byly v devadesátých letech dvacátého století postupně uzavřeny.
Dnes se snažíme toto území otevřít, navrátit jej městu a zabudovat do něho příležitosti pro bohatý veřejný život. Oživujeme staré stavby, stavíme nové, budujeme cesty, vytváříme veřejná prostranství, zakládáme parky a sázíme stromořadí.

Josef Pleskot se narodil 3. prosince 1952 v Písku. V roce 1979 absolvoval fakultu architektury Českého vysokého učení technického v Praze, kde ještě tři roky působil jako asistent. Poté pracoval až do roku 1990 v Krajském projektovém ústavu v Praze. Roku 1991 založil AP – ATELIER.
K jeho nejznámějším dílům patří radnice v Benešově, vila ve Vraném nad Vltavou, přírodní stezka v Jelením příkopě a průchod valem Prašného mostu v areálu Pražského hradu (v roce 2003 získal ocenění Brick Award, udělované nejlepší cihlové stavbě v Evropě), kancelářská budova Palmovka-Park v Praze- Libni, úprava nábřeží řeky Loučné, obytné domy a rekonstrukce zámeckého pivovaru v Litomyšli.
Historik a kritik architektury Rostislav Švácha zařadil do knihy Česká architektura a její
přísnost pět Pleskotových z celkových padesáti.
K posledním uskutečněným stavbám patří areál ČSOB v Praze-Radlicích, budova vinařství Sonberk nebo obytný dům Vápencová 1 v Praze Podolí. Nyní mimo jiné pracuje na projektu konverze Vítkovických železáren. První dokončenou stavbou tohoto rozsáhlého projektu je proměna obřího plynojemu v multifunkční aulu Gong. Josef Pleskot je držitelem řady Grand Prix a dalších prestižních cen.

Bytový dům Procházkova 3, Praha