Husův sbor

Husův sbor

1931-33, Pavel Janák

Dykova čp. 51/XII

Jde o funkcionalistický komplex plochostropých budov, sestávající z vlastní svrchu osvětlené modlitebny, přístupné z rampy, a obytného domu. Volně je připojena věž s vřetenovým schodištěm zakončená kalichem. Z bývalého duchovního centra s přednáškovou síní v přízemí se stalo později kolumbárium.