Husův sbor z roku 1930 v pražských Vršovicích se stal kulturní památkou

Praha – Ministerstvo kultury prohlá- silo kostel Husův sbor v pražských Vršovicích za kulturní památku. Stavba je podle ministerstva významným dokladem architektury 20. let 20. století. Rozhodnutí je pravomocné, sdělila Petra Hrušová z tiskového oddělení ministerstva. Stavba Husova sboru z roku 1930 podle úředníků dokládá stavební styl individualistické moderny inspi- rované funkcionalismem s prvky konstruktivismu. Úřad prohlásil za památku kromě budovy i pozemek a několik prvků mobiliáře.

Ministerstvo kultury obdrželo podnět k prohlášení stavby za památku od Národního památkového ústavu. Objekt Československé církve husitské v Moskevské ulici byl postaven podle návrhu architekta Karla Truksy, který propagoval v architektuře moderní směry. Dominantou stavby je mohutná, čtyřboká, téměř 26 metrů vysoká věž zakončená stylizovaným čtverhranným kalichem a křížem. Na její koncepci se podílel architekt Pavel Janák.

Stavba je koncipována jako multifunkční objekt, nejen jako prostor k bohoslužbám a k uložení ostatků. Původně v ní byl také prostor pro lidový peněžní ústav, byty farníků a divadlo. Tato koncepce u podobně náboženské stavby je jedinečná v rámci 20. století. Zachované prostory divadla představují doklad polyfunkčního využití církevního objektu.

Budova je dochována v autentické podobě s řadou uměleckořemeslných detailů, jako třeba původní kovová opona s malovanou dobovou reklamou a s unikátním mechanismem ručního spouštění či kovová dvířka kolumbária.

Ministerstvo kultury uvedlo, že prvorepubliková multifunkční budova Husova sboru představuje architektonicky i urbanisticky hodnotný objekt, pozoruhodný svým slohovým pojetím, konstrukčním řešením i mírou dochování původních prvků. Proto prohlásilo památkou i menzu, tedy část oltáře, kazatelnu, dva boky kostelních lavic, mosazný svícen a prapor Náboženské obce Církve československé v pražských Vršovicích.

ČTK