Guillermo Federico Kreckler

Argentina se Architecture Week Praha účastní podruhé, a tentokrát může s pýchou představit architekturu z provincie Córdoba. Byla vybrána dvě architektonická díla, která přispěla, každé ve své době, k identitě regionu a stala se jejich symboly.
Jezuitský ‚Estancias’ v Córdobě byl vystavěn v letech 1616 až 1725 členy Společenstva Ježíšova. Jezuité potřebovali vytvořit vlastní zdroje, aby mohli ekonomicky podporovat svůj evangelizační podnik, a zbudovali proto šest estancias či misií: Caroya (1616), Jesús María (1618), Santa Catalina (1622), Alta Gracia (1643), La Candelaria (1683) a San Ignacio (1725). Stavby zahrnovaly komplexy urbánních budov náboženské, společenské a soukromé povahy a rovněž nemovitosti rodin z původních měst. Roku 1767 byli jezuité z Ameriky vypovězeni a estancias přestaly jako instituce existovat. Pro svůj jedinečný a významný charakter byly roku 2000 prohlášeny světovým kulturním dědictvím UNESCO.
Současná architektura je zastoupena córdobským rodilým architektem Luciem Morinim a studiem GGMPU, které založili jeho rodiče.
Lucio Morini je jedním z nejvlivnějších architektů urbánního rozvoje Córdoby a je řazen k nové generaci argentinské architektury. Mezi jeho nejproslulejší stavby patří Caraffovo muzeum krásných umění, ateliéry Ciudad de las Artes a Centro Cívico Bicentenario, které se už mezitím stalo ikonou města.

Dvousetleté občanské centrum