City

City

2001-18, Richard Meier a další

Na Strži, Na Pankráci, Hvězdova, Marie Pujmanové

Nejprve došlo k přestavbě výškové budovy, plánované původně pro Československý rozhlas, na City Tower podle projektu Richarda Meiera. Později přibyly City Green Court a Parkview, na kterých se také podílel tento americký architekt. Součástí se staly i Arkády Pankrác a další stavby, například V Tower.