Cena Opera Historica v plném proudu

Cena Opera Historica v plném proudu

Ochrana a revitalizace architekturního dědictví dostala svoji Cenu Opera Historica.

 

Pro rok 2019, kdy si připomínáme třicáté výročí od sametové revoluce, připravuje společnost Czech Architecture Week projekt „Pocta české památkové péči“ věnovaný ochraně a revitalizaci našeho architekturního dědictví.

Nesporným ukazatelem stavu a stupně vývoje kterékoli společnosti je úroveň péče o její kulturní dědictví. Ochrana a revitalizace architekturního dědictví hraje v této oblasti zásadní roli. Krása, mistrovství a schopnosti našich předků vyjádřené v architektonických skvostech minulosti nás ovlivňují esteticky, probouzí zájem o hlubší poznání národních dějin i naší civilizační sounáležitosti. Zároveň je vztah k památkám minulosti vyjádřený schopností jejich údržby a revitalizace tou nejlepší vizitkou, jenž můžeme v zahraničí vystavit a která nepotřebuje vysvětlující komentáře ani hluboké odborné vlastnosti. Účinek je jednoznačný a důsledky pak přinášejí zájem o naši republiku na úrovni kulturní, obchodní i politické.

Posledních 30 let přinesly v oblasti péče o naše architektonické kulturní dědictví výjimečné výsledky, a to je důvodem uctění těch, kteří se o to zasloužili. Jejich práce je prakticky anonymní, přitom vyžaduje velkou míru odbornosti, je umělecky i fyzicky náročná. Při pohledu na obnovené historické skvosty, renovované interiéry, zachráněné rozpadající se sochy či malby, si často neuvěmujeme, že za veškerou tou krásou stojí konkrétní lidé a často mnohaletá práce.

Tvůrci projektu „Pocta české památkové péči“ si proto kladou za cíl připomenout nejenom významné stavby obnovené za posledních třicet let v ČR, ale i ocenit a medializovat osobnosti, které se jejich současném stavu podílely. Projekt se bude realizovat v úzké spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu, dále ve spolupráci s  Asoicaci kraju České republiky a jednotlivými krajskými úřady, Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Národním památkovým ústavem.

Nad večerem převzali záštitu řada prestižních zahraničních organizací, jako je Europa Nostra, Association of the International Private Committes for the Safeguarding of Venice a další.

Text redakce AW